Mångfald

Mångfald & jämställdhet

Sveriges Byggindustrier arbetar för ökad mångfald i byggindustrin. Det gör vi för att företagen i branschen ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftiga. En modern och attraktiv byggbransch behöver vara mer jämlik och inkluderande.

Det är också viktigt att bredda rekryteringsbasen. Därför arbetar vi för en byggbransch för alla, oavsett könsidentitet och härkomst.

Stödmaterial för att skriva en jämställdhets- och mångfaldsplan

På ByggPlatsen, Sveriges Byggindustriers medlemssidor, hittar du stödmaterial för större och mindre företag som kan hjälpa er att ta fram en jämställdhets och mångfaldsplan. 

Vad är mångfald för dig? – ett verktyg för samtal

Mångfald och inkludering skapas inte av sig självt. Dels behöver vi formulera vad vi menar med mångfald, dels behöver vi prata mer om vad det betyder för oss i vår vardag. 

Därför har vi tagit fram ett enkelt frågekort som du som arbetar i byggbranschen eller går eller driver byggrelaterad utbildning kan använda för att öppna upp för samtal och mer medvetenhet kring varför mångfald är viktigt för byggbranschen. 

mingelkort.JPG

Nyheter
2018-11-30

Ett år sedan #sistaspikenikistan

Det är nu ett år sedan #sistaspikenikistan, #metoo-uppropet för kvinnor inom byggbranschen i Sverige, startades av träarbetaren Emmelie Renlund och arkitekten Cajsa Winge. Uppropet samlade in cirka 5 000 underskrifter och 200 vittnesmål från kvinnor i hela byggsektorn. Läs tre frågor med Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, om vad som har hänt sedan #sistaspikenikistan startades.

Läs mer
2018-11-22

Jämställdhetsbygget, byggbranschens jämställdhetspris

Nu lanseras Jämställdhetsbygget, ett pris som syftar till att uppmärksamma satsningar som bidrar till en mer jämställd byggbransch. Initiativtagare till priset är fyra unga och samhällsengagerade kvinnor.

Läs mer
2018-10-25

Stöd för aktiva åtgärder mot diskriminering

Just nu granskar Diskrimineringsombudsmannen 50 företag inom bygg- och anläggningsbranschen för att säkerställa att de har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut