Mångfald

Mångfald & jämställdhet

Sveriges Byggindustrier arbetar för ökad mångfald i byggindustrin. Det gör vi för att företagen i branschen ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftiga. En modern och attraktiv byggbransch behöver vara mer jämlik och inkluderande.

Det är också viktigt att bredda rekryteringsbasen. Därför arbetar vi för en byggbransch för alla, oavsett könsidentitet och härkomst.

Stödmaterial för att skriva en jämställdhets- och mångfaldsplan

På ByggPlatsen, Sveriges Byggindustriers medlemssidor, hittar du stödmaterial för större och mindre företag som kan hjälpa er att ta fram en jämställdhets och mångfaldsplan. 

Vad är mångfald för dig? – ett verktyg för samtal

Mångfald och inkludering skapas inte av sig självt. Dels behöver vi formulera vad vi menar med mångfald, dels behöver vi prata mer om vad det betyder för oss i vår vardag. 

Därför har vi tagit fram ett enkelt frågekort som du som arbetar i byggbranschen eller går eller driver byggrelaterad utbildning kan använda för att öppna upp för samtal och mer medvetenhet kring varför mångfald är viktigt för byggbranschen. 

mingelkort.JPG

Nyheter
2018-10-25

Stöd för aktiva åtgärder mot diskriminering

Just nu granskar Diskrimineringsombudsmannen 50 företag inom bygg- och anläggningsbranschen för att säkerställa att de har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

Läs mer
2018-10-18

Ett år sedan #metoo och #sistaspikenikistan

Det är nu ett år sedan #metoo, det globala uppropet mot sexuella trakasserier och övergrepp, startades. Uppropet för kvinnor inom byggbranschen i Sverige, #sistaspikenikistan, som startades av träarbetaren Emmelie Renlund och arkitekten Cajsa Winge, samlade in 4 627 underskrifter och ca 200 vittnesmål från kvinnor i hela byggsektorn.

Läs mer
2018-10-12

Mats Åkerlind: Ett jämställt kollektivavtal är ett attraktivt kollektivavtal

Sveriges Byggindustrier deltar i ett nationellt projekt för främjandet av Jämställdhet i kollektivavtal. Mats Åkerlind, förhandlingschef, svarar på tre snabba om vad som behöver göras för att inkludera fler kvinnor i branschen med fokus på kollektivavtal. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut