Bostäder & Infrastruktur 2014-09-08

Lovande satsning på infrastruktur

Socialdemokraterna gjorde idag ytterligare ett utspel om infrastruktursatsningar och nu främst för järnvägen. Sveriges Byggindustrier tycker att det är glädjande att infrastruktursatsningar är högt prioriterade hos Socialdemokraterna.

Under perioden 2014-2025 vill Socialdemokraterna satsa 27 miljarder mer än regeringen på järnvägsinvesteringar, 10 miljarder på järnvägsunderhåll och 5 miljarder på vägunderhåll.

– Satsningen skulle innebära att en rad järnvägsprojekt tidigareläggs samtidigt som underhållet av järnvägen stärks med cirka 10 procent, säger Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Sveriges Byggindustrier.

Socialdemokraterna säger inget om att andra infrastrukturprojekt senareläggs eller uteblir.  Det innebär att resultatet av den nationella infrastrukturplanen i sin helhet färdigställs tidigare, vilket ökar förutsättningarna för att Sveriges konkurrenskraft och tillväxt ska öka och därmed säkra välfärden.

– Det verkar nu råda en stor samsyn mellan de större partierna kring vilka infrasatsningar som är nödvändiga för att främja jobb, tillväxt och välfärd. Låt oss bilda en nationell beredning för bostäder och infrastruktur som lägger grunden för en bred blocköverskridande enighet kring vilka stora infrastruktursatsningar som skall prioriteras, när de ska vara klara och hur de ska finansieras, säger Lars Redtzer. 

Mer information:

Läs hela pressmeddelandet

Socialdemokraternas pressmeddelande

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER