panel.png
Entreprenadjuridik & Affärsavtal 2014-12-04

LOU till frukost

I anslutning till presentationen av rapporten ”Sund offentlig upphandling”, framtagen av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening, hölls även ett välbesökt frukostseminarium.

En sammanfattande synpunkt i rapporten är att det inte är upphandlingslagarna (LOU och LUF) i sig som är det stora problemet. I stället är det tillämpningen av lagarna som kan ställa till det. Detta kan exempelvis ta sig uttryck i ojämn kvalitet på förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller, med de negativa följder detta får för möjligheten att genomföra bra upphandlingar.

Seminariet bjöd på en paneldebatt med representanter från både beställarsidan (Roger Granberg och Kjell Fredriksson, Trafikverket, och Lars Callemo, Sollentunahem) och från entreprenörerna (Maria Zimdahl, NCC, och Joakim Persson, Reomti). Alla i panelen var överens om att ”en god affär” för alla inblandade är ett av huvudmålen med all upphandling, både vid offentlig och privat upphandling. En ytterligare synpunkt från panelen var att alla inblandade aktörer vinner på dialog. Detta eftersom dialog leder till såväl ökat förtroendet för varandra som ökad förståelse för de andra aktörernas situation och roller i en byggprocess. Dialog kan genomföras både inför en upphandling, för att beställaren ska öka sin kunskap om marknaden och därigenom bättre kunna ställa relevanta krav på det som ska upphandlas, och efter en genomförd upphandling, för att få feedback på det gjorda arbetet och eventuella förbättringsförslag inför framtiden.

Mer information

”Mer kommunikation” - så lyder Therese Klaars recept för sundare offentliga upphandlingar med bättre verklighetsförankring. ”Många gånger har leverantörerna svar på vad som behövs – och vi måste våga fråga”, anser Therese.

"Avsteg försvårar upphandlingarna", säger Maria Zimdahl, vice vd NCC Construction Sverige.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Magnus Kylhed, entreprenadjusrist