AVTAL 2016 2016-04-07

Lägg undan retoriken, Byggnads!

Sluta vilseleda, skriver Anders Ragnarsson, chef BI Uppsala, och Mats Åkerlind, förhandlingschef, Sveriges Byggindustrier i ett debattsvar till Byggnads i UNT.

Det är med djup oro vi läser debattsvaret från Byggnads. Byggnads ledning verkar medvetet missleda sina medlemmar och andra ombudsmän. Det är ingen framgångsrik modell då sanningen till slut kommer ikapp. Vi har därför sammanställt en lista över hur det faktiskt ligger till.

Sveriges Byggindustrier har under hela förra året försökt att få till en ny förhandlingsordning. Byggnads har inte velat delta i dessa diskussioner.Vi har tillsammans med övriga fackförbund ordnat en avtalskonferens den 19 november för att få en gemensam omvärldsbild över byggbranschens framtida behov. Byggnads valde att med en dags varsel avboka sin medverkan.Vi ville skifta yrkanden i början av december 2015, men Byggnads ville skifta yrkanden den 22 februari 2016.Trots en högst begränsad förhandlingstid ville Byggnads ha en paus på två veckor. Kompromisslösningen blev en veckas uppehåll under förhandlingarna.Byggnads bröt förhandlingarna och lämnade rummet 15 mars. Vid nästa förhandlingstillfälle 17 mars dök de inte upp. Först när vi påpekade att detta innebar förhandlingsvägran kom de till förhandlingsrummet, en och en halv timme för sent.Byggnads valde att inte slutföra de två sista förhandlingsdagarna. I stället lämnade de in ett varsel om strejk som hotar tusentals medarbetare och flera hundra arbetsplatser. Detta i en tid då vi behöver bygga mer.

Är det vad Byggnads ledning i Stockholm menar med ordning och reda?

Vad gäller mångfald hoppas vi att Byggnads ledning nu skriver på regeringens Snabbspår för nyanlända och vårt introduktionsanställningsavtal för långtidsarbetslösa.

Lägg nu undan retoriken och sätt er ner med oss och utveckla byggbranschen i stället. Det är något som jag vet att både Byggnads medlemmar och Sveriges Byggindustrier vill.

Läs originalartikeln hos UNT

skriv ut
epost
Share
skriv ut

banner_avtal16_448.png