BI Skaraborg 2015-12-16

"Lågenergihus- bygg för framtiden"

 4 december genomfördes en medlemsträff i samverkan med fastighetsägarna. Temat för dagen var "Lågenergihus - bygg för framtiden"

Lågenergibyggnader är ett samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre energi än byggnader byggda enligt gängse praxis eller enligt vad byggnormen kräver, alltså byggnader med god energiprestanda. Det finns många olika begrepp och definitioner för lågenergibyggnader. Passivhus, Green Buildings, Minergie, A-klassad byggnad, plushus, nära nollenergibyggnader m.m.

Åsa Wahlström gick igenom begreppen och förklarade byggherrens respektive entreprenörens roll vid denna typ av projekt. Åsa presenterade utvecklingen av lågenergibyggnader i Sverige och de krav som ständigt blir skarpare.

Mer info om detta projekt kan man läsa på: www.laganbygg.se

151204_Grotfrukost.JPG


 

skriv ut
epost
Share
skriv ut