Entreprenadjuridik & Affärsavtal 2014-06-19

Lagen om byggfelsförsäkring har upphävts och en ny lag om färdigställandeskydd har införts

Den nya lagen om färdigställandeskydd har trätt i kraft den 1 juni 2014. Krav på färdigställandeskydd i form av försäkring eller bankgaranti föreligger om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra arbeten som avser en- eller tvåbostadshus (småhus). Ett färdigställandeskydd ska finnas vid en nybyggnad, tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt PBL.

Skyddet omfattar samma arbeten som en byggfelsförsäkring men handlar inte om fel utan ska i stället täcka kostnaderna för att slutföra arbetet, till exempel om byggentreprenören går i konkurs.

Genom den nya lagen upphävs även lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. Den upphävda lagen om byggfelsförsäkring gäller dock fortfarande för mål och ärenden om färdigställandeskydd som har påbörjats före den 1 juni 2014.

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER
PRESSANSVARIG Lagen om byggfelsförsäkring har upphävts och en ny lag om färdigställandeskydd har införts