Energi & Miljö 2014-03-03

LÅGAN-programmet utvärderat med gott betyg

Sweco har på uppdrag av Näringsdepartementet utvärderat 24 styrmedel avsedda att främja energieffektivisering. LÅGAN-programmet är ett av de utvärderade styrmedlen och får mycket höga betyg vad gäller båda de bedömda kriterierna Ändamålsenlighet och Förvaltning. Till utvärderingen

skriv ut
epost
Share
skriv ut