Kontakta oss

Sveriges Byggindustrier (BI) har sitt centrala kansli i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm.

Postadress: 
Sveriges Byggindustrier
Box 5054
102 42 Stockholm
Tel växel +46 8 698 58 00
Fax +46 8 698 59 00
E-post 

Godsmottagning:
Sveriges Byggindustrier
Skeppargatan 37
114 52 Stockholm

Leverantörsfakturor:
Sveriges Byggindustrier tar enklast emot elektroniska fakturor - klicka här för att läsa mer 

Organisationsnummer: 556061-2524
OBS! Uppge referens. Om referens saknas skickas fakturan tillbaka.

Betalningsvillkor:
Fakturor betalas per 30 dagar efter fakturadatum vid normal postgång. 

Sök medarbetare

Region:
Ansvar:
Fritext:
skriv ut