Konjunktur & Prognos

2018-03-22

Bostadsbyggandet vänder nedåt

Enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos faller antalet påbörjade bostäder från 55.000 nybyggnationer 2018 till 46.000 under 2019. Det är ett tapp med nästan 20.000 sedan toppen 2017.

Läs mer
2018-01-24

Stark byggkonjunktur i hela Norden

Den ekonomiska återhämtningen inom euroområdet bidrar till ökad tillväxt i de nordiska länderna. Det visar Sveriges Byggindustriers rapport ”Nordisk byggkonjunktur 2017-2018”.

Läs mer
2017-10-18

Byggindustrin: Kraftigaste investeringsökningen på mer än ett decennium

Svensk ekonomi växer och högkonjunkturen i byggindustrin fortsätter. Det visar Sveriges Byggindustriers nya konjunkturrapport.

Läs mer

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER