Konjunktur & Prognos

2018-01-24

Stark byggkonjunktur i hela Norden

Den ekonomiska återhämtningen inom euroområdet bidrar till ökad tillväxt i de nordiska länderna. Det visar Sveriges Byggindustriers rapport ”Nordisk byggkonjunktur 2017-2018”.

Läs mer
2017-10-18

Byggindustrin: Kraftigaste investeringsökningen på mer än ett decennium

Svensk ekonomi växer och högkonjunkturen i byggindustrin fortsätter. Det visar Sveriges Byggindustriers nya konjunkturrapport.

Läs mer
2017-03-29

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier: Urstark byggkonjunktur

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur, dock dämpas tillväxttakten av en svagare inhemsk efterfrågan under perioden 2017-2018. Även bygg-investeringarnas kraftiga uppgång mattas eftersom bostadsproduktionen vänder ner nästa år. Stigande lokal- och anläggningsinvesteringar ger däremot positiva bidrag och därmed fortsätter högkonjunkturen inom byggindustrin. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER