juni_2010_021.jpg

Konjunktur & Prognos

Byggkonjunkturen

Rapporten Byggkonjunkturen utkommer 4 gånger per år och ger dig som läsare en bra beskrivning av utvecklingen i byggindustrins olika delsektorer.

I nummer 1 och 3 genomförs djupare analyser och prognoser för varje delsektor;

  • Bostäder
  • Lokaler
  • Anläggningar
  • Byggarbetsmarknaden

I nummer 1 och 3 görs även en analys av en aktuell fråga för byggindustrin, exempelvis produktivitetsutveckling, arbetskraftskartläggning m.m. Samtidigt som nummer 1 och 3 publiceras publicerar vi även lokala prognoser. 

Årets sista rapport har alltid en nordisk utgångspunkt, där vi med hjälp av våra nordiska systerorganisationer sammanställer en prognos för Nordens byggmarknad. I samtliga rapporter följer vi upp de senaste ekonomiska händelserna och vad de får för konsekvenser för svensk byggindustri.

Byggkonjunkturen via mejl

För att få konjunkturrapporten via mejl kan du prenumerera på nyhetsbrevet "Nytt från Sveriges Byggindustrier". Här prenumererar du

För enstaka exemplar; mejla önskat nummer och kontaktuppgifter till Fredrik Isaksson.

De senaste prognoserna

För ytterligare information om innehållet i rapporterna, kontakta Johan Deremar, ansvarig för de nationella konjunkturprognoserna.

Nyheter
2017-10-18

Byggindustrin: Kraftigaste investeringsökningen på mer än ett decennium

Svensk ekonomi växer och högkonjunkturen i byggindustrin fortsätter. Det visar Sveriges Byggindustriers nya konjunkturrapport.

Läs mer
2017-03-29

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier: Urstark byggkonjunktur

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur, dock dämpas tillväxttakten av en svagare inhemsk efterfrågan under perioden 2017-2018. Även bygg-investeringarnas kraftiga uppgång mattas eftersom bostadsproduktionen vänder ner nästa år. Stigande lokal- och anläggningsinvesteringar ger däremot positiva bidrag och därmed fortsätter högkonjunkturen inom byggindustrin. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
2016-12-14

Feberhet bostadsmarknad

Bostadsbyggandet når i år upp till närmare 65 000 lägenheter, men redan nästa år minskar produktionen med några tusen. Skattehöjningar, amorteringskrav och höjda bolåneräntor dämpar efterfrågan något. Totalt sett blir det ändå en god byggkonjunktur 2017. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER