juni_2010_021.jpg

Konjunktur & Prognos

Byggkonjunkturen

Rapporten Byggkonjunkturen utkommer två gånger per år och ger dig som läsare en bra beskrivning av utvecklingen i byggindustrins olika delsektorer. I samtliga rapporter följer vi upp de senaste ekonomiska händelserna och vad de får för konsekvenser för svensk byggindustri.

I varje nummer genomförs djupare analyser och prognoser för varje delsektor;

  • Bostäder
  • Lokaler
  • Anläggningar
  • Byggarbetsmarknaden

I vissa utgåvor görs även en analys av en aktuell fråga för byggindustrin, exempelvis produktivitetsutveckling, arbetskraftskartläggning m.m. Samtidigt publicerar vi även lokala prognoser - se dessa här

Byggkonjunkturen via mejl

För att få konjunkturrapporten via mejl kan du prenumerera på nyhetsbrevet "Veckonytt". Här prenumererar du

För enstaka exemplar; mejla önskat nummer och kontaktuppgifter till Fredrik Isaksson.

De senaste prognoserna

För ytterligare information om innehållet i rapporterna, kontakta Johan Deremar, ansvarig för de nationella konjunkturprognoserna.

Nyheter
2018-03-22

Bostadsbyggandet vänder nedåt

Enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos faller antalet påbörjade bostäder från 55.000 nybyggnationer 2018 till 46.000 under 2019. Det är ett tapp med nästan 20.000 sedan toppen 2017.

Läs mer
2018-01-24

Stark byggkonjunktur i hela Norden

Den ekonomiska återhämtningen inom euroområdet bidrar till ökad tillväxt i de nordiska länderna. Det visar Sveriges Byggindustriers rapport ”Nordisk byggkonjunktur 2017-2018”.

Läs mer
2017-10-18

Byggindustrin: Kraftigaste investeringsökningen på mer än ett decennium

Svensk ekonomi växer och högkonjunkturen i byggindustrin fortsätter. Det visar Sveriges Byggindustriers nya konjunkturrapport.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

MER INFORMATION


KONTAKT