juni_2010_021.jpg

Konjunktur & Prognos

Byggkonjunkturen

Publikationen Byggkonjunkturen utkommer 4 gånger per år och ger dig som läsare en bra beskrivning av utvecklingen i byggindustrins olika delsektorer.

I nummer 1 och 3 genomförs djupare analyser och prognoser för varje delsektor;

  • Bostäder
  • Lokaler
  • Anläggningar
  • Byggarbetsmarknaden

I nummer 1 och 3 görs även en analys av en aktuell fråga för byggindustrin, exempelvis produktivitetsutveckling, arbetskraftskartläggning m.m. Samtidigt som nummer 1 och 3 publiceras släpper vi även lokala prognoser. 

Årets sista rapport har alltid en nordisk utgångspunkt, där vi med hjälp av våra nordiska systerorganisationer sammanställer en prognos för Nordens byggmarknad. I samtliga rapporter följer vi upp de senaste ekonomiska händelserna och vad de får för konsekvenser för svensk byggindustri.

Prenumerera på Byggkonjunkturen

Här prenumererar du på Byggkonjunkturen

För enstaka exemplar; mejla önskat nummer och kontaktuppgifter till Fredrik Isaksson.

De senaste prognoserna

För ytterligare information om innehållet i rapporterna, kontakta Johan Deremar, ansvarig för de nationella konjunkturprognoserna.

Nyheter
2017-03-29

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier: Urstark byggkonjunktur

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur, dock dämpas tillväxttakten av en svagare inhemsk efterfrågan under perioden 2017-2018. Även bygg-investeringarnas kraftiga uppgång mattas eftersom bostadsproduktionen vänder ner nästa år. Stigande lokal- och anläggningsinvesteringar ger däremot positiva bidrag och därmed fortsätter högkonjunkturen inom byggindustrin. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
2016-12-14

Feberhet bostadsmarknad

Bostadsbyggandet når i år upp till närmare 65 000 lägenheter, men redan nästa år minskar produktionen med några tusen. Skattehöjningar, amorteringskrav och höjda bolåneräntor dämpar efterfrågan något. Totalt sett blir det ändå en god byggkonjunktur 2017. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
2016-10-19

Byggandet av flerbostadshus på väg mot tidigare rekordnivåer

I Sverige bromsar den ekonomiska tillväxten in, men ett flerbostadshusbyggande i nivå med miljonprogrammets dagar ser till att byggindustrin går starkt. Bostadsinvesteringarna stiger därför kraftigt sett till hela prognosperioden 2016-2017. Uppgången på byggmarknaden är fortsatt bred och såväl lokal- som anläggningsinvesteringarna ökar. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Läs mer

MER INFORMATION


KONTAKT


Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER