Vi måste få fler att söka byggutbildningarna. Det är viktigt att öka medvetenheten om vilka möjligheter som finns, säger Senja Ljung, ordförande i Sveriges Byggindustriers SME-utskott.
Skola & Byggutbildning 2017-06-08

Kompetensförsörjning viktigast för SME-företagen

I maj valdes Senja Ljung till ny ordförande i Sveriges Byggindustriers utskott för små- och medelstora företag, SME-utskottet. En av de allra viktigaste frågorna för SME-utskottet att driva framöver är kompetensförsörjning. För precis som i branschen som helhet saknas det i dag tillräckligt med personal. 

- Vi måste få fler att söka byggutbildningarna. Det är viktigt att öka medvetenheten om vilka möjligheter som finns. Det är nog många som tror att bygg bara består av snickare, men det finns ju massor med yrkeskategorier. Hur många på högstadiet vet i dag vad en anläggare gör? frågar Senja Ljung. 

I dag ser Senja hur kompetensbristen växer inom så gott som alla yrkeskategorier. Det råder brist på anläggare, tjänstemän, arbetsledare och platschefer. Och för SME-företagen gäller inte bara att rekrytera medarbetare utan också att behålla dem.

- Många SME-företag har svårt att behålla sina medarbetare. Vad kan vi erbjuda som ett litet företag för att behålla hungriga, duktiga, unga medarbetare? Jag tror att SME-företagen måste satsa lite extra på internutbildning, men också på att hitta andra karriärvägar, såsom exempelvis delägarskap, säger Senja Ljung.

Även sund konkurrens är en viktig fråga för SME-företagen. Inte minst kopplad till offentlig upphandling.

- Jag är själv väldigt engagerad i att se hur vi kan underlätta för att fler ska kunna delta i offentlig upphandling. Här menar jag att kraven måste anpassas så att även mindre aktörer kan vara med i upphandlingen. I dag är trösklarna för höga. För när man väl kommit in är det sällan ett problem, säger Senja.

Andra frågor som många SME-företag brottas med 3:12-reglerna, kostnader för sjuklön och LAS.

- Dagens regler tar inte i tillräckligt hög utsträckning hänsyn till de mindre företagens vardag. Hur ska man då få företagen att växa? Det är ju ändå tillväxt vi vill ha, säger Senja Ljung.

Till vardags är Senja Ljung delägare i och vd för SM Entreprenad, ett mark - och anläggningsföretag i Söderköping med anor från 50-talet. Senja kom in i företaget som extern vd 2003 och är i dag en av tre delägare. Senja tar över efter Carin Stoeckmann som nu är vice ordförande i förbundsstyrelsen. 

Se intervjun med Senja

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER
PRESSANSVARIG Kompetensförsörjning viktigast för SME-företagen