Partsgemensam utbildning 2018: Medbestämmande och Väg- och Banavtalet
Konferensanläggningen Lastberget

Partsgemensam utbildning 2018: Medbestämmande och Väg- och Banavtalet

Sveriges Byggindustrier och Seko centralt ansvarar för utbildning av företagens företrädare i MB-verksamheten samt Seko MB-ledamöter med utökat mandat.


9-11 januari 2018 - Grundläggande avtalskurs inkl. anställningsskydd

Under kursen går vi igenom Väg- och Banavtalet samt lagen om anställningsskydd. Undervisningen varvas med teori och olika praktikfall.

Målgrupp:
Företrädare från företag som ansvarar/förhandlar MB-verksamhet och MB-ledamöter Seko.

Plats:
Stockholm, lokal Lastberget utanför Bålsta


23-24 januari 2018 - Grundläggande MB-utbildning

Kursen tar upp de grundläggande delarna i lagen om medbestämmande i arbetslivet, förtroendemannalagen och hur detta förhåller sig till kollektivavtalet. Undervisningen varvas med teori och olika praktikfall.

Målgrupp:
Företrädare från företag som ansvarar/förhandlar MB-verksamhet och MB-ledamöter Seko.

Plats:
Stockholm, lokal Lastberget utanför Bålsta


Om behov finns kan fler utbildningstillfällen arrangeras.
Mer detaljerad information om utbildningsschema, platser, tider m.m. återkommer vi med till dem som anmäler sig.


Fördelning av utbildningskostnader

Seko: Kost, logi, resor för medlemmar och ombudsmän.
Företagen: Kost, logi, resor för företagsrepresentanter.
Övrigt: Kursdeltagare erhåller bibehållen lön under utbildningen. Kostnader för kursmaterial delas av Seko och Sveriges Byggindustrier.


Anmälan

Företagen: Företagen skickar sin anmälan med förteckning över deltagare till jennifer.svedin@ sverigesbyggindustrier.se på Sveriges Byggindustrier snarast möjligt, dock senast 1 december 2017.
MB-ledamöterna: MB-ledamöterna skickar sin anmälan till susanna.oscarsson@ seko.se på Seko snarast möjligt, dock senast 1 december 2017.

Välkommen med din anmälan!

För mer information kontakta kursansvariga:

Sveriges Byggindustrier
Arbetsmarknad
Martin Ulfving
070-310 8819
martin.ulfving@ sverigesbyggindustrier.se

Seko
Väg- och Ban
Susanna Oscarsson
090-10 97 72
susanna.oscarsson@ seko.se

skriv ut