Ett modernt medarbetaravtal

Vi vill införa ett kollektivavtal som är gemensamt för yrkesarbetare och tjänstemän, som tar tillvara både arbetsgivarens och medarbetarens intressen, som uppmuntrar till öppenhet och god kommunikation och som ökar det lokala inflytandet.

Ett modernt medarbetaravtal kännetecknas bland annat av:

 • att det är gemensamt för alla medarbetare i sektorn med möjlighet till
  – företagsanpassade löneformer och allmänna villkor,
  – flexibilitet i arbetstidsregler,
  – individuella överenskommelser,
  – ökat individuellt inflytande,
  – delegerat ansvar,
 • fackklubbar med förhandlingsmandat,
 • att det är lättläst, begripligt och medför få tvister,
 • lägsta godtagbara nivå för lön och allmänna villkor.
Nyheter kollektivavtal och arbetsrätt
2017-05-29

Nya lyft varje dag

Havator är Nordens största mobilkranföretag med 600 anställda. HR-chef Maria Olofsson har många olika frågor på sitt bord och uppskattar stödet från Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
2017-05-23

Sveriges Byggindustrier välkomnar att regeringen utreder konfliktreglerna

Idag presenterade regeringen att en utredning av stridsåtgärdsrätten i syfte att värna kollektivavtalets ställning på den svenska arbetsmarknaden tillsätts. 

Läs mer
2017-04-27

EU:s sociala pelare ska inte slå mot den svenska modellen

EU-kommissionen har nu presenterat pelaren för sociala rättigheter. Sveriges Byggindustrier har deltagit i det öppna samrådet som har föregått kommissionens förslag, som vi nu närmare kommer att analysera.

Läs mer
skriv ut