Ett modernt medarbetaravtal

Vi vill införa ett kollektivavtal som är gemensamt för yrkesarbetare och tjänstemän, som tar tillvara både arbetsgivarens och medarbetarens intressen, som uppmuntrar till öppenhet och god kommunikation och som ökar det lokala inflytandet.

Ett modernt medarbetaravtal kännetecknas bland annat av:

 • att det är gemensamt för alla medarbetare i sektorn med möjlighet till
  – företagsanpassade löneformer och allmänna villkor,
  – flexibilitet i arbetstidsregler,
  – individuella överenskommelser,
  – ökat individuellt inflytande,
  – delegerat ansvar,
 • fackklubbar med förhandlingsmandat,
 • att det är lättläst, begripligt och medför få tvister,
 • lägsta godtagbara nivå för lön och allmänna villkor.
Nyheter kollektivavtal och arbetsrätt
2017-04-27

EU:s sociala pelare ska inte slå mot den svenska modellen

EU-kommissionen har nu presenterat pelaren för sociala rättigheter. Sveriges Byggindustrier har deltagit i det öppna samrådet som har föregått kommissionens förslag, som vi nu närmare kommer att analysera.

Läs mer
2017-01-24

”Kollektivavtal är en självklarhet”

Jens Hoffmann, vd för bygg- och anläggningsföretaget Dipart i Stockholm, berättar varför kollektivavtal är en viktig del av företagets personalpolitik.

Läs mer
2016-11-16

Byggbranschens parter lämnar intresseanmälan för trepartssamtal med regeringen

Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Seko och Maskinentreprenörerna lämnar idag in en intresseanmälan för att delta i trepartssamtal med regeringen kring kompetensförsörjning och nyanländas etablering. Byggbranschen har idag stora svårigheter att hitta rätt kompetens. Beräkningar visar att vi är i behov av över 40 000 yrkesarbetare för att klara de åldersavgångar vi har framöver. 

Läs mer