”Kollektivavtal är en självklarhet för oss”
AVTAL 2017 2017-01-24

”Kollektivavtal är en självklarhet”

Jens Hoffmann, vd för bygg- och anläggningsföretaget Dipart i Stockholm, berättar varför kollektivavtal är en viktig del av företagets personalpolitik.

Vad betyder kollektivavtalet för er som arbetsgivare?

– Kollektivavtal är en självklarhet för oss. Det är skönt och praktiskt att det finns färdiga spelregler som arbetsmarknadens parter har tagit fram gemensamt. Annars hade vi varit tvungna att förhandla om allt internt. Vi utför mycket nattarbeten på vägar och broar där kollektivavtalet reglerar ersättning samt vila före och efter arbetspasset. Det är bara ett av många exempel där vi har nytta av avtalet.

– Jag tror att de flesta beställare uppskattar att vi har kollektivavtal och jag hade gärna sett att detta var ett skall-krav i fler upphandlingar. Det vore bra om beställarna satte sig in vår kostnadsbild och införde en tuffare leverantörskontroll för att försvåra för oseriösa aktörer och sortera bort orimliga anbud.

Vad betyder kollektivavtalet för era medarbetare?

– Våra medarbetare uppskattar och respekterar att vi följer kollektivavtalet. Det är ju en form av garanti för att man har rimliga anställningsvillkor och blir schyst behandlad. Vi försöker vara ett föredöme som arbetsgivare och erbjuder alltid minst de villkor som avtalet stipulerar, ofta bättre än så. Vi har ett bra samarbete med fackförbunden och en aktiv MB-grupp som betyder mycket för företaget.

– Jag tycker att arbetstagare ska kräva kollektivavtal av sina arbetsgivare. Många som söker sig till oss har tidigare jobbat på företag där de blivit dåligt behandlade. Vi anstränger oss för att ha en inkluderande personalpolitik bland annat genom att stötta våra medarbetare när de har problem, ta emot lärlingar och praktikanter, jobba mycket med utbildning och uppföljning. Vi tror på mångfald och har 25 olika nationaliteter bland våra anställda. Vi stödjer ett lokalt härbärge och driver ett glasögonprojekt för hemlösa.

arbetsbild-dipart.jpg

Finns det några nackdelar med kollektivavtal?

– Det är svårt att få till individuella lösningar för specifika behov.

– Det kan också uppstå situationer där det är komplicerat att avgöra var gränsen går mellan olika avtal. Vi har exempelvis yrkesarbetare som utför flera tjänstemannauppgifter i sitt arbete, gränserna mellan dessa båda grupper suddas ut allt mer. Det bästa hade varit ett gemensamt avtal för alla som arbetar på Dipart. Vi gillar inte att dela in oss i olika grupper för det kan lätt leda till en negativ ”vi och dem-mentalitet”.

– I avtalsrörelsen 2017 hoppas jag att fack och arbetsgivare tar sitt ansvar för att skapa en sund byggbransch som lockar till sig nya människor. Rekryteringsfrågan en jätteutmaning! Hur får vi fler människor att vilja bli byggare? Hur får vi yrkesarbetare att vilja vidareutveckla sig? Hur får vi bort svartarbete och ekonomisk brottslighet? Dessa frågeställningar kräver mer samarbete och mindre konflikt.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

jens_hoffmann.jpg
Jens Hoffmann, vd Dipart


FAKTA DIPART

Grundades: 1993

Ort: Nacka strand (huvudkontor), Hornstull och Norrtälje

Anställda: 115 personer

Kollektivavtal: Byggavtalet för yrkesarbetare och Tjänstemannaavtalet för tjänstemän

Omsättning: 300 MSEK

www.dipart.se


FAKTA

Kollektivavtal genom Sveriges Byggindustrier eller hängavtal med facket

Medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier omfattas automatiskt av kollektivavtal. Medlemskapet ger även tillgång till kostnadsfri rådgivning i olika företagsfrågor, förhandlingshjälp, rabatterad utbildning, förmånliga inköpsavtal och billigare försäkringar. Som arbetsgivare kan man även välja att teckna ett så kallat hängavtal med de anställdas fackförbund utan att vara medlem i någon arbetsgivarorganisation. Företaget har då ingen arbetsgivarservice eller möjlighet att påverka kollektivavtalen. Inte heller någon rabatt på Foras försäkringar m.m.