Kollektivavtal & Arbetsrätt

Kollektivavtal & Arbetsrätt

Vår uppgift är att hjälpa och företräda medlemsföretagen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. En väsentlig uppgift är att genomföra förhandlingar med de fackliga motparterna och teckna centrala kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. 

En viktig uppgift är också att informera, stödja och inspirera till att driva processen för moderna medarbetarrelationer och löneformer inom företagen. Vi vill kraftigt förenkla kollektivavtalen och ge ökade möjligheter till företagsanpassade tillämpningar samt en yrkesutbildning som svarar mot branschens behov.

Ett av våra tre prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal.

Nyheter
2015-09-30

Förslaget ger facken oproportionerligt stark ställning

Sveriges Byggindustrier är mycket bekymrade över de förslag som utstationeringskommittén överlämnat. Dessutom är det anmärkningsvärt att Marie Granlund inte tillåtit oss att vara en samtalspartner under utredningen, skriver Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, på DN Debatt.

Läs mer
2015-06-01

Förslag på utstationeringsregler omöjliggör utländsk arbetskraft

Sveriges Byggindustrier är i sitt remissvar starkt kritiska mot de förslag kring nya utstationeringsregler som har presenterats i utredaren Anna Middelmans slutbetänkande. 

Läs mer
2015-05-22

Sveriges Byggindustrier beklagar men förstår att NCC tvingas bryta mot kollektivavtalet

Byggföretaget NCC har beslutat att betala ut full lön till sina anställda i Västsverige trots att det strider mot Byggavtalet. Fackförbundet Byggnads har under mer än ett års tid vägrat att förhandla om de förslag till löneuppgörelser som NCC presenterat och som är helt i enlighet med gällande kollektivavtal. Det har lett till att arbetsgivaren i enlighet med Byggavtalet har tvingats sänka lönen på berörda arbetsplatser under en lång tid.

Läs mer
Nyhetsarkiv

MER INFORMATION


Kollektivavtal för beställning och nedladdning

Yrkesutbildningsavtalet

Handledarmaterial - utbildning BI-SEKO (inloggning för behöriga användare)

LÖSEN - information och support
 

KONTAKT


Mats Åkerlind
Vice VD, förhandlingschef

Tomas Weis
Bitr. förhandlingschef.
Yrkesutbildningsavtalet.

Ola Brinnen
Väg- och Banavtalet

Malin Erasmie
Tjänstemannaavtalen

Dan Lindell
Lönefrågor

Malin Nilsson
Byggavtalet
 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER