Kollektivavtal & Arbetsrätt

Kollektivavtal & Arbetsrätt

Vår uppgift är att hjälpa och företräda medlemsföretagen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. En väsentlig uppgift är att genomföra förhandlingar med de fackliga motparterna och teckna centrala kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. 

En viktig uppgift är också att informera, stödja och inspirera till att driva processen för moderna medarbetarrelationer och löneformer inom företagen. Vi vill kraftigt förenkla kollektivavtalen och ge ökade möjligheter till företagsanpassade tillämpningar samt en yrkesutbildning som svarar mot branschens behov.

Ett av våra tre prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal.

Nyheter
2015-04-14

Skrota förslaget om entreprenörsansvar

Förslaget om att införa strikt solidariskt entreprenörsansvar i byggbranschen riskerar omkullkasta den svenska modellen, skriver Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, i UNT.

Läs mer
2015-03-31

Omkullkasta inte den svenska modellen

I dag presenterade regeringens utredare Anna Middelman slutbetänkandet i utredningen om nya utstationeringsregler som innebär lagstiftning om att införa entreprenörsansvar. Skulle regeringen välja att införa utredningens förslag innebär det i praktiken att man avskaffar den svenska modellen.

Läs mer
2015-03-16

Nytt verktyg för att hantera underentreprenörskedjor

Med anledning av huvudentreprenörsansvaret i Byggavtalet har Sveriges Byggindustrier utvecklat ett digitalt verktyg som hjälper medlemsföretagen att hålla reda på sina underentreprenörskedjor.

Läs mer
Nyhetsarkiv

MER INFORMATION


Kollektivavtal för beställning och nedladdning

Yrkesutbildningsavtalet

Handledarmaterial - utbildning BI-SEKO (inloggning för behöriga användare)

LÖSEN - information och support
 

KONTAKT


Mats Åkerlind
Vice VD, förhandlingschef

Tomas Weis
Bitr. förhandlingschef.
Yrkesutbildningsavtalet.

Ola Brinnen
Väg- och Banavtalet

Malin Erasmie
Tjänstemannaavtalen

Dan Lindell
Lönefrågor

Malin Nilsson
Byggavtalet

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER