Kollektivavtal & Arbetsrätt

Kollektivavtal & Arbetsrätt

Vår uppgift är att hjälpa och företräda medlemsföretagen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. En väsentlig uppgift är att genomföra förhandlingar med de fackliga motparterna och teckna centrala kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. 

En viktig uppgift är också att informera, stödja och inspirera till att driva processen för moderna medarbetarrelationer och löneformer inom företagen. Vi vill kraftigt förenkla kollektivavtalen och ge ökade möjligheter till företagsanpassade tillämpningar samt en yrkesutbildning som svarar mot branschens behov.

Ett av våra tre prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal.

Nyheter
2015-11-24

Debatt om tvångsackord

I P1-morgon i dag debatterade vår förhandlingschef Mats Åkerlind mot Johan Lindholm, Byggnads, om tvångsackorden och varför vi tycker att företagen själva bör få välja ackord eller månadslön.

Läs mer
2015-11-17

Förhandlingschef Mats Åkerlind svarar på frågor om Sveriges Byggindustriers syn på tvångsackord

Varför vill Sveriges Byggindustrier ta bort tvångsackordet?

- Av flera skäl. Byggarbetsmarknaden har förändrats. Det finns ett större antal små- och medelstora företag i dag som måste kunna anpassa sina löneregler efter verksamhetens förutsättningar. Så som det är nu har byggbranschen tvingande prestationslöneregler som i praktiken innebär att man är tvungen att förhandla om prestationslön (ackord) med en ombudsman från facket. Det fungerade tidigare när vi bara hade stora företag som kunde tillsätta egna resurser för att hantera den typen av löneregler.

Läs mer
2015-11-05

Byggnads borde uppge grundlön

Byggnads har den senaste tiden kritiserats för de löneuppgifter de har lämnat i ärenden om arbetstillstånd. Björn Björling, löne- och avtalskoordinator på Sveriges Byggindustrier, menar att Byggnads borde uppge grundlön.

Läs mer

MER INFORMATION


Kollektivavtal för beställning och nedladdning

Yrkesutbildningsavtalet

Handledarmaterial - utbildning
BI-Seko

LÖSEN - information och support
 

KONTAKT


Mats Åkerlind
Vice vd, förhandlingschef

Tomas Weis
Bitr. förhandlingschef.
Yrkesutbildningsavtalet.

Martin Ulfving
Väg- och Banavtalet

Malin Erasmie
Tjänstemannaavtalen

Dan Lindell
Lönefrågor

Malin Nilsson
Byggavtalet
 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER