Kollektivavtal & Arbetsrätt

Kollektivavtal & Arbetsrätt

Vår uppgift är att hjälpa och företräda medlemsföretagen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. En väsentlig uppgift är att genomföra förhandlingar med de fackliga motparterna och teckna centrala kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. 

En viktig uppgift är också att informera, stödja och inspirera till att driva processen för moderna medarbetarrelationer och löneformer inom företagen. Vi vill kraftigt förenkla kollektivavtalen och ge ökade möjligheter till företagsanpassade tillämpningar samt en yrkesutbildning som svarar mot branschens behov.

Ett av våra tre prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal.

Nyheter
2016-09-14

Arbetsdomstolen dömer enhälligt för likabehandlingsprincip

I en dom som meddelades i dag har arbetsdomstolen valt att gå på Sveriges Byggindustriers linje vad gäller likabehandlingsprincip för utländska och svenska arbetstagare. Byggnads har stämt Sveriges Byggindustrier och företaget ICDS Constructors Ltd med hänvisning till att företaget har betalat ut för låg lön. Trots att ICDS har följt byggavalets löneregler.

Läs mer
2015-11-24

Debatt om tvångsackord

I P1-morgon i dag debatterade vår förhandlingschef Mats Åkerlind mot Johan Lindholm, Byggnads, om tvångsackorden och varför vi tycker att företagen själva bör få välja ackord eller månadslön.

Läs mer
2015-11-17

Förhandlingschef Mats Åkerlind svarar på frågor om Sveriges Byggindustriers syn på tvångsackord

Varför vill Sveriges Byggindustrier ta bort tvångsackordet?

- Av flera skäl. Byggarbetsmarknaden har förändrats. Det finns ett större antal små- och medelstora företag i dag som måste kunna anpassa sina löneregler efter verksamhetens förutsättningar. Så som det är nu har byggbranschen tvingande prestationslöneregler som i praktiken innebär att man är tvungen att förhandla om prestationslön (ackord) med en ombudsman från facket. Det fungerade tidigare när vi bara hade stora företag som kunde tillsätta egna resurser för att hantera den typen av löneregler.

Läs mer

MER INFORMATION


Kollektivavtal för beställning och nedladdning

Yrkesutbildningsavtalet

Handledarmaterial - utbildning
BI-Seko

LÖSEN - information och support
 

KONTAKT


Mats Åkerlind
Vice vd, förhandlingschef

Tomas Weis
Bitr. förhandlingschef.
Yrkesutbildningsavtalet.

Martin Ulfving
Väg- och Banavtalet

Malin Erasmie
Tjänstemannaavtalen

Dan Lindell
Lönefrågor
 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER