Kollektivavtal & Arbetsrätt

Kollektivavtal & Arbetsrätt

Vår uppgift är att hjälpa och företräda medlemsföretagen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. En väsentlig uppgift är att genomföra förhandlingar med de fackliga motparterna och teckna centrala kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. 

En viktig uppgift är också att informera, stödja och inspirera till att driva processen för moderna medarbetarrelationer och löneformer inom företagen. Vi vill kraftigt förenkla kollektivavtalen och ge ökade möjligheter till företagsanpassade tillämpningar samt en yrkesutbildning som svarar mot branschens behov.

Ett av våra tre prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal.

Nyheter
2014-12-22

"Inga skattemedel till lönedumpning"

Regeringen tillsätter en särskild utredare för att undersöka möjligheterna att införa villkor från kollektivavtal som förutsättningar för deltagande i offentliga upphandlingar.

Läs mer
2014-12-08

Debatt: Fredliga fack – en myt

Bilden av den svenska arbetsmarknaden är att konflikterna är få och att parterna kommer överens. Vi vill med nya mått visa att arbetsmarknaden är mindre fredlig än vad som ofta påstås, skriver Mats Åkerlind, vice vd Sveriges Byggindustrier, tillsammans med sex företrädare för andra branschorganisationer i Dagens Industri i dag.

Läs mer
2014-07-01

Bloggat: Liten andel utstationerade i byggbranschen

Idag presenterade Sveriges Byggindustrier en undersökning som visar att utstationeringen i byggbranschen omfattar fyra procent av arbetskraften, eller 8900 byggnadsarbetare. Det är betydligt lägre än tidigare uppgifter och undersökningen visar även att de utstationerade inte konkurrerar med lön eller dåliga arbetsförhållanden utan med effektivare produktion och högre produktivitet.

Läs mer
Nyhetsarkiv

MER INFORMATION


Kollektivavtal för beställning och nedladdning

Yrkesutbildningsavtalet

Handledarmaterial - utbildning BI-SEKO (inloggning för behöriga användare)

LÖSEN - information och support
 

KONTAKT


Mats Åkerlind
Vice VD, förhandlingschef

Tomas Weis
Bitr. förhandlingschef.
Yrkesutbildningsavtalet.

Ola Brinnen
Väg- och Banavtalet

Malin Erasmie
Tjänstemannaavtalen

Dan Lindell
Lönefrågor

Malin Nilsson
Byggavtalet

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER