Nationellt kansli

Förbundets verksamhet sköts av det helägda dotterbolaget Sveriges Byggindustrier Service AB (BISAB) som samordnar och driver såväl lokala som riksomfattande frågor. BISAB har 25 lokala kontor och ett nationellt kansli i Stockholm. För mer information om var och en, klicka på namnet.

BI LEDNING

BI KOMMUNIKATION

BI AFFÄRSAVTAL 

BI ARBETSMARKNAD 

BI branschregion

  • Susanne Andersson, branschansvarig FSJ, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

BI bransch- och medlemsutveckling

BI NÄRINGSPOLITIK

BI Verksamhetsstöd

 

skriv ut

Filtrera Regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER