Välkommen till Norrköpings Byggdag 2018!

Välkommen till Norrköpings Byggdag 2018!

FAKTA

Datum: 17 oktober 2018 13:00 till 17:00

Plats: Flygeln, Louis De Geer konsert & kongress, Norrköping

Inbjudan till Norrköpings Byggdag den 17 oktober 2018 - Framtiden är här!
Byggdagen är en given eftermiddag för dig som är intresserad av tillväxt och utveckling, bygg- och fastighetsfrågor både på lokal, regional och nationell nivå.

I Norrköping står vi inför den största stadsomvandlingen genom tiderna och i Inre hamnen ser vi redan nu förändringens vindar blåsa. Snart kommer det att hända saker även på Butängen och angränsande områden för att ge plats för Ostlänken. Förutom presentationer med kopplingar till detta kommer vi bland annat att även delges tankar kring framtidens byggande i Sverige. Och som vanligt kommer det att finnas gott om tid för nätverkande!

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

PROGRAM

13.00 Välkommen! 
Moderator Hans Tjernström inleder årets Byggdag.

13.05 Byggande i Norrköping
Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, ger sin syn på byggande i Norrköping
tillsammans med Jan Malmberg, Sveriges Byggindustrier.

13.15 Sverige 2025
Inom en snar framtid kommer Sverige att ha 11 miljoner invånare. Det skapar möjligheter för ökad sysselsättning och förbättrad skattekraft. Men det kräver också stora investeringar i bostäder och infrastruktur. Vad krävs för att det ska bli verklighet? Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier

13.40 Från byggkris till långsiktig bostadspolitik
Kreditrestriktioner för hushållen och fastighetssektorn gjorde att luften gick ur bostadsmarknaden hösten 2017. Hur ser utsikterna ut framåt och vad krävs för att skapa långsiktigt stabila villkor för bostadspolitiken? Lennart Weiss, Veidekke

14.10 Inomhusklimat i renoverade byggnader
Hur upplever boende sina bostäder efter en renovering? Får vi bättre komfort av att renovera? Lina La FleurLinköpings Universitet

14.30 Fika
Paus med möjlighet till mingel och utbyte av visitkort.

15.00 Vad händer regionalt?
Våra grannkommuner berättar kort om vad som är på gång.

15.25 Det händer i Norrköping
Norrköpings kommuns genomförda, planerade och pågående projekt.
Hans Revenhornstadsbyggnadsdirektör Norrköpings kommun

15.45 Bygger vi för framtiden eller bygger vi fast oss?
Visioner och funderingar kring samhällsutvecklingens viktigaste och mest konkreta del. Troed Troedson

16.45 Avslutning
Ulf Sjögren, ordförande Sveriges Byggindustrier Norrköping, och Pontus Lindblom summerar dagen.

Välkommen med din anmälan senast den 10 oktober.
Anmäl dig genom att följa länken här.

Det kostar ingenting att delta i Byggdagen, men om du har anmält dig och får förhinder vill vi att du meddelar det.
Vid frågor kontakta Britt Forsberg, näringslivsavdelningen på tfn 011-15 15 11.

Norrköpings Byggdag arrangeras av Norrköpings kommun i samarbete med Sveriges Byggindustrier

Inbjudan som pdf


skriv ut
epost
skriv ut
 

norrkpg_kommunlogga.png


BI_logo120.jpg