Bohus.png

Välkommen till föreläsning - Termisk komfort och dagsljus

FAKTA

Datum: 26 februari 2019 11:00 till 13:00

Plats: Riverside Hotell och Konferens, Uddevalla

Välkommen till lunchföreläsning i Uddevalla på tema BBR - Boverkets Byggregler.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Termisk komfort och dagsljus. Över 90% av de befintliga flerbostadshusen uppfyller inte dagens krav på dagsljus. Vad gäller egentligen och hur påverkar detta vår samhällsutveckling? Vi går igenom dagsljuskrav och krav på termisk komfort. Vi går även igenom remissen till föreskriften om arbetsplatsens utformning. Föreläsare: Max Tillberg, specialist inneklimat, Bengt Dahlberg AB. 

Föreläsningarna avhandlar avsnitten; dagsljus, energi, brand, inneklimat och fukt och samtliga tillfällen sker 11.00-13.00 inkl. lunch. Föreläsningar på temat BBR sker 26 feb, 12 mars, 4 april och 5 juni. Se kalender. 

Inbjudan vänder sig till alla medarbetare på Sveriges Byggindustiers medlemsföretag som kan tänkas ha nytta av föreläsningarna. Har du kollegor i branschen som idag inte är medlemmar men som är intresserade av att komma på föreläsningarna så får de gärna också anmäla sig i mån om plats. 
Boka dig så snart som möjligt. 
För bokning:  Pernilla Irewährn  

Välkommen med din anmälan!


skriv ut
epost
skriv ut
 

Max_Tillberg.jpg