SundKonkurrens.png

Sund konkurrens & Schyssta byggen!

FAKTA

Datum: 02 oktober 2019 09:30 till 16:00

Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Lokal: Vasa, Stockholm

Sista anmälningsdatum: 25 september 2019

Välkommen till regionalt möte för att jobba med frågor, åtgärder och verktyg för en sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn.

OBS: Antalet platser är begränsat. Först till kvarn-principen gäller så anmäl dig snabbt. 

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Ett brett arbete pågår där aktörer i och omkring bygg- och anläggningssektorn tillsammans har tagit fram en strategisk agenda för en konkurrensneutral sektor. Den handlar om initiativ, spelregler och konkreta verktyg för en sund konkurrens och schyssta byggen.

För att detta arbete ska kunna göra verklig skillnad kommer nio regionala framdriftsmöten att arrangeras under hösten på olika platser i landet.

Syftet är att få fler att arbeta i riktning för en sund konkurrens. Vid de regionala mötena kommer du som deltagare att få med dig kunskap, verktyg och nätverk för att kunna driva frågan både i din egen verksamhet och tillsammans med andra aktörer i regionen. På det sättet blir vi fler som
organiserar oss tillsammans för ordning och reda i alla led.

Målgruppen är alla som arbetar i och omkring bygg- och anläggningssektorn. Det är exempelvis aktiva företag i sektorn, upphandlare och beställare, arbetsgivar-/branschorganisationer, arbetstagarorganisationer, myndigheter och övriga offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå, banker/kreditinstitut, försäkringsbolag och utbildningsaktörer.

Program 

Kaffe serveras från kl 9.30 

10.00 Inledning - Välkomna! 

Presentation av strategisk agenda för en sund konkurrens och schyssta byggen

Så säger regelverket om sund konkurrens

Åtta statliga myndigheter har fått regeringens uppdrag att utveckla metoder för effektivare gemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Presentation av de regelverk som gäller och hur myndigheterna arbetar.

 11.50 – 12.40 Lunch

Exempel att lära av

Presentation och diskussion kring några konkreta exempel för att reflektera och lära oss av varandras erfarenheter.

”Rättvist byggande i Stockholms allmännytta – reflektioner och lärdomar”, Morgan Jansson, Inköpschef, Stockholmshem

Så ser det ut i vår region

I en workshop delar vi varandras bilder om vad vi ser i vår region, utifrån erfarenheter från de arbetsplatser där vi verkar. 

Det här ska vi göra

Med utgångspunkt från våra erfarenheter diskuterar vi vilka initiativ som är viktigast och som behöver konkreta åtgärdsplaner. 

Användbara verktyg för fortsatta samtal

Tips och idéer på hur var och en kan genomföra workshops på hemmaplan för att på så sätt engagera fler i arbetet och nå en sund konkurrens i hela branschen.

Kl 16 Avslutning

**

För ytterligare information kontakta Charlotte Wäreborn, projektledare sund konkurrens: charlotte.wareborn@sverigesbyggindustrier.se

De regionala framdriftsmötena arrangeras i bred samverkan i hela sektorn:

Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen, Måleriföretagen, Maskinentreprenörerna, Byggnads, Seko, Elektrikerförbundet, Sveriges Ingenjörer, Ledarna, Unionen


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

Evenemaget har redan varit.

När du anmäler dig själv eller någon annan medför det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi också behandlar dessa uppgifter.

Uppgifter om eventuella kostrestriktioner raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget. Fotografering kan förekomma i syfte att dokumentera och rapportera om evenemanget i våra olika kanaler, exempelvis på hemsidan och i sociala medier. Om du inte vill vara med på bild, var god meddela oss på plats.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

skriv ut
epost
skriv ut