Personal- och löneadministratörsträff

Personal- och löneadministratörsträff, Helsingborg

FAKTA

Datum: 24 september 2018 09:00 till 15:00

Plats: Sveriges Byggindustrier, Järnvägsgatan 41, Helsingborg

Medlemsföretagen hälsas välkomna till vårt HR-seminarium med fokus på personal- och löneadministration. Vi startar med frukost från kl 8.30. V.g. meddela eventuella kostrestriktioner.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

PROGRAM

 • Lösen. Dan Lindell, Sveriges Byggindustrier.
  Via Skype får vi uppdatering om status för avstämningsverktyget Lösen 2.0 för prestationslöner inom Byggavtalet.
 • ID06. Peter Nilsson, ID06 AB.
  Vi får information om förändringar i systemet, skillnader mellan det gamla och det nya systemet, vilka åtgärder företagen måste vidta för att systemet fortsättningsvis ska fungera samt om processen hur man hanterar kort från beställning till fungerande kort i verksamheten.
 • Attraktiva kollektivavtal. Niklas Arvidsson, Sveriges Byggindustrier. 
  Den 16-17 augusti träffades LOA- och HR-grupperna för hela region Syd på Malmö Live. Vi kommer vid vår träff den 24 september att sammanfatta vad som kom ut ur Malmö Live-träffen. Därefter kommer vi att ägna större delen av tiden med att gruppvis arbeta vidare med detta.
  ”Attraktiva kollektivavtal” är ett prioriterat område för Sveriges Byggindustrier och vi ser det som en mycket viktig punkt att diskutera. Sveriges Byggindustrier ska arbeta för attraktiva och konkurrenskraftiga kollektivavtal. I samverkan med fackförbunden ska vi fortsätta verka för den svenska modellen med kollektivavtal som är enkla att tillämpa för branschens arbetsgivare och som innehåller lösningar som gagnar både företag och medarbetare.
 • Kommande träffar – fundera på ämnen ni vill ta upp.
  De senaste träffarna har vi behandlat följande:
  - Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Försäkringskassan)
  - Avstämningsverktyget (BI)
  - Det nationella kompetensuppdraget Bygg – nv Skåne (Arbetsförmedlingen)
  - Vibrationsskador (Previa)
  - Dataskyddsförordningen (Daniel Riddarvinge)
  - Arbetsgivarintyg.nu (Byggnads)

För vår planering vill vi gärna få in frågor i förväg, bifoga dem gärna med din anmälan under ”Meddelanden”.

Anmäl dig på https://goo.gl/forms/7eMlia4y4ykb778H2 senast den 20 september.

VÄLKOMMEN!
Sveriges Byggindustrier

Eva Hammarbäck, chef BI Helsingborg


skriv ut
epost
skriv ut
 

BI_Medlemsforetag.jpg