Personal- och löneadministratörsträff

Lön och HR-grupp Syd

FAKTA

Datum: 26 september 2019 09:00 till 15:00

Plats: Florettgatan 27 D, Helsingborg

Medlemsföretagen hälsas välkomna till vår träff i Lön och HR-gruppen Syd med fokus på personal- och löneadministration.
Vi startar med frukost från kl 8.30. 

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

PROGRAM

 • Om vår kurs Rätt på bygget
  Anders Fredriksson, Sveriges Byggindustrier
  Information om utbildningen ”Rätt på bygget”. Anders kommer att ge exempel ur utbildningen, bl a resor och traktamenten.
 • Utbildningsavtalet
  Anders Johansson, Skolverket
  Tord Nilsson, Sveriges Byggindustrier
  Genomgång av det nya utbildningsavtalet. Skolverket ger information om handledarutbildning. Tord informerar om nyheterna i det nya utbildningsavtalet.
 • Regler och hantering av ATF
  Michael Larsson, Sveriges Byggindustrier
  Ett önskemål i gruppen är att vi går igenom regler och hantering av ATF

 • Attraktiva kollektivavtal
  Michael Larsson, Sveriges Byggindustrier
  ”Attraktiva kollektivavtal” är ett prioriterat område för Sveriges Byggindustrier och vi ser det som en mycket viktig punkt att diskutera. Vid den senaste träffen bestämde vi att till nästa träff (denna den 26/9) ska de som det berör ha loggat in på Team Engine och fyllt på med information. Är det frågor kring detta, t ex saknar inloggning – ta kontakt med Michael Larsson (michael.larsson@sverigesbyggindustrier.se / 040-35 26 52)
 • Lösen
  Status, dagsläget både vad gäller Lösen 1 och Lösen 2
 • Kommande träffar – fundera på ämnen ni vill ta upp
  Vi ber er fundera på ämnen att ta upp på kommande träffar.

För vår planering vill vi gärna få in frågor i förväg, bifoga dem gärna med din anmälan under ”Övrigt”.
Anmäl dig på anmälningsformuläret senast den 16 september.

För vår planering vill vi gärna få in frågor i förväg, bifoga dem gärna med din anmälan under ”Meddelanden”.

VÄLKOMMEN!
Sveriges Byggindustrier

Eva Hammarbäck
Lokal chef BI Helsingborg


skriv ut
epost
skriv ut
 

BI_Medlemsforetag.jpg