mailbanner_BI_vast_2014_003.png

Ny lag om entreprenörsansvar - lunchseminarium i Borås

FAKTA

Datum: 24 januari 2019 11:30 till 13:00

Plats: Annelundsvillan, Annelunds parkväg 6,

Sista anmälningsdatum: 17 januari 2019

Välkommen till lunchseminarium om den nya lagen!

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Den 1 januari 2019 träder ny lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar i kraft.
Lagen innebär i korthet att en arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen som inte får ut kollektivavtalsenlig lön, eller andra avtalsreglerade ersättningar från den egna arbetsgivaren, ska kunna ställa lönefordran direkt mot det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare, eller mot projektets huvudentreprenör.

Sveriges Byggindustrier har med anledning av detta publicerat tre nya cirkulär som redogör för den nya lagen.
(Rött cirkulär 4-2018) Den nya lagens innebörd.
(Grönt nr 9-2018) Kollektivavtalsreglering i Byggavtalet
(Blått nr 3-2018) Entreprenörsansvar ur ett inköpsperspektiv.
Dessa cirkulär finns publicerade på Byggplatsen.

För att informationsträffen ska bli så givande som möjligt är det bra om ni läst in er på cirkulären.

Under vår information kommer vi att ge Er tips och råd om hur Ni på bästa sätt skall anpassa er verksamhet till den nya lagen.
Lunch serveras kl. 11.30 och seminariet börjar kl. 12.00.

Välkommen!


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

Sista anmälningsdatumet har passerat.

När du anmäler dig själv eller någon annan medför det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi också behandlar dessa uppgifter.

Uppgifter om eventuella kostrestriktioner raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget. Fotografering kan förekomma i syfte att dokumentera och rapportera om evenemanget i våra olika kanaler, exempelvis på hemsidan och i sociala medier. Om du inte vill vara med på bild, var god meddela oss på plats.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

skriv ut
epost
skriv ut