Artboard_1-80.jpg
Fotograf: Andreas Harnemo via Wiki Commons

Medlemsträff Sveriges Byggindustrier Luleå

FAKTA

Datum: 15 oktober 2019 09:30 till 11:30

Plats: Sveriges Byggindustrier, Storgatan 9, Luleå

Information och samtal om Sveriges Byggindustriers verksamhet i norra Sverige!

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Dialog om viktiga och aktuella frågor, bland annat:

  • Prognos angående kommande byggmarknad.
  • Vad innebär det för våra utmaningar med kompetensförsörjning?
  • Hur kan vi verka för en sund konkurrens?
  • Förändringar i det nya yrkesutbildningsavtalet.
  • Avtalsfrågor och nyheter.
  • Byggbranschens utbildningscentrum BUC - Kommande utbildningar.

Inbjudan vänder sig till alla medlemmar. Företagsledare, personalansvariga, produktionsledare m fl. 

För nya medlemmar : ange detta vid anmälan och observera startiden 08.30.  

PROGRAM

09.30-11.30 Information och dialog

11.30 - Lunch

Kompletterande program för berörda:

(08.30-09.30 Information till nya medlemmar.)

Anmäl dig till erik.ranangen@sverigesbyggindustrier.se senast 2019-10-01.

Ange ev. deltagande vid möte för nya medlemmar samt ev. allergier eller kostrestriktoner för lunchen.

Välkommen!

Sveriges Byggindustrier

Erik Ranängen
Lokal chef Sveriges Byggindustrier Norrbotten  


skriv ut
epost
skriv ut