Personal- och löneadministratörsträff

Mediaträning – hur agera vid en krissituation? BI Helsingborg

FAKTA

Datum: 15 oktober 2019 10:00 till 16:00

Plats: Florettgatan 27 D, Helsingborg

Sveriges Byggindustrier har en nollvision för olyckor på våra byggarbetsplatser, men tyvärr inträffar ibland olyckor som vi inte råder över. Även andra händelser kan orsaka kriser i företaget, där såväl medarbetare, närstående och media behöver få rätt information i rätt tid. 

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Håkan Lind, kommunikationschef på Sveriges Byggindustrier, vägleder oss i hur man bör agera vid en krissituation.

För att träffen ska vara optimal har vi begränsat antalet deltagare och då även maximerat till en person per medlemsföretag.

Anmäl dig i detta anmälningsformulär senast den 14 oktober.

VÄLKOMMEN!
Sveriges Byggindustrier

Eva Hammarbäck
Lokal chef BI Helsingborg


skriv ut
epost
skriv ut
 

BI_Medlemsforetag.jpg

Sveriges Byggindustrier arbetar för att arbetsplatser för bygg- och anläggning i Sverige ska bli säkrare och tryggare. På en säker arbetsplats ska det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter bl.a. finnas beredskap och rutiner för de åtgärder som måste vidtas omedelbart i händelse av olycksfall eller akut sjukdom för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Det är varje verksamhetsansvarigs uppgift att se till att det finns medarbetare i företaget som har aktuell utbildning i HLR och Första hjälpen.