Personal- och löneadministratörsträff

Mediaträning – hur agera vid en krissituation?

FAKTA

Datum: 18 oktober 2018 10:00 till 16:00

Plats: Sveriges Byggindustrier, Järnvägsgatan 41, Helsingborg

Sveriges Byggindustrier har en nollvision för olyckor på våra byggarbetsplatser, men tyvärr inträffar ibland olyckor som vi inte råder över. Även andra händelser kan orsaka kriser i företaget, där såväl medarbetare, närstående och media behöver få rätt information i rätt tid. 

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Håkan Lind, kommunikationschef på Sveriges Byggindustrier, vägleder oss i hur man bör agera vid en krissituation.

För att träffen ska vara optimal har vi begränsat antalet deltagare och då även maximerat till en person per medlemsföretag.

Anmäl dig på följande länk https://goo.gl/forms/jfQE5zXVIHnaQvIr1  senast den 10 oktober.

VÄLKOMMEN!
Sveriges Byggindustrier

Eva Hammarbäck, chef BI Helsingborg


skriv ut
epost
skriv ut
 

BI_Medlemsforetag.jpg

Sveriges Byggindustrier arbetar för att arbetsplatser för bygg- och anläggning i Sverige ska bli säkrare och tryggare. På en säker arbetsplats ska det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter bl.a. finnas beredskap och rutiner för de åtgärder som måste vidtas omedelbart i händelse av olycksfall eller akut sjukdom för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Det är varje verksamhetsansvarigs uppgift att se till att det finns medarbetare i företaget som har aktuell utbildning i HLR och Första hjälpen.