Lunchseminarium: Innovation i byggbranschen

Lunchseminarium: Innovation i byggbranschen

FAKTA

Datum: 30 november 2018 11:00 till 12:15

Plats: Luleå Energi Arena, Bastugatan 6-8, Luleå

Välkommen till ett seminarium som lyfter de positiva effekterna av innovation och digitala lösningar i byggbranschen.

Innovation skapar positiva effekter för den egna organisationen och i samhällsekonomin. På företagsnivå har effektiviteten förbättrats. Hos kunder och användare har man bland annat kunnat minska resurs- och materialanvändningen. Fallstudierna visar också att innovation inte är förbehållet de stora företagen. Alla kan skapa positiva effekter för det egna företaget.

Detta är några av slutsatserna i fallstudien om digitala lösningar inom bygg- och anläggningsbranschen, som genomförts av Mariell Juhlin på konsultbolaget Policy impact. Studien har finansierats av Sveriges Byggindustrier och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, som samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Seminariet arrangeras av IQ Samhällsbyggnad, Sveriges Byggindustrier och Smart Built Environment.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM
  • 11.00 Lunch
  • 11.30 Välkomna! IQ Samhällsbyggnad, Sveriges Byggindustrier och Smart Built Environment.
    Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen. 
    Mariell Juhlin, vd Policy impact. Carl Zide från Loop Rocks deltar per länk.
    Tid för frågor.
  • 12.15 Seminariet avslutas

Anmäl dig senast den 27 november här >

Välkommen!


skriv ut
epost
skriv ut