Bohus.png

Lunchföreläsning - Fukt enligt BBR

FAKTA

Datum: 05 juni 2019 11:00 till 13:00

Plats: ,

Välkommen till lunchföreläsning på tema BBR - Boverkets Byggregler

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Fukt enligt BBR är dagens tema. 
Föreläsare: Återkommer med namn senare. 

Föreläsningarna avhandlar avsnitten; dagsljus, energi, brand, inneklimat och fukt och samtliga tillfällen sker 11.00-13.00 inkl. lunch. Föreläsningar på temat BBR sker 26 feb, 12 mars, 4 april & 5 juni. Se kalender. 

Inbjudan vänder sig till alla medarbetare på Sveriges Byggindustiers medlemsföretag som kan tänkas ha nytta av föreläsningarna. Har du kollegor i branschen som idag inte är medlemmar men som är intresserade av att komma på föreläsningarna så får de gärna också anmäla sig i mån om plats. 

För att boka dig till till föreläsningen:  Pernilla Irewährn 

Välkommen med din anmälan! 


skriv ut
epost
skriv ut