Personal- och löneadministratörsträff

Lär dig rädda liv, Helsingborg

FAKTA

Datum: 15 oktober 2018 10:00 till 12:30

Plats: Sveriges Byggindustrier, Järnvägsgatan 41, Helsingborg

Sveriges Byggindustrier (BI) gör just nu sin största satsning någonsin på arbetsmiljö och säkerhet. I BI Syd finns arbetsmiljörådgivare Charlotta Gottschalk Dieden som erbjuder medlemsföretagen stöd, råd och utbildning i allehanda frågor som gäller ert arbetsmiljöarbete.

BI Syd bjuder nu in till en halvdag i Helsingborg med mer information om vår arbetsmiljörådgivning samt utbildning i hjärt- och Lungräddning, HLR, inklusive användning av hjärtstartare.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Denna HLR-utbildning ger kursdeltagarna grundläggande kunskaper i hjärt- och lungräddning och hur man använder en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp.

Utbildningen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av våra instruktörer Charlotta Gottschalk Dieden och Melanie Blockley som är certifierade av HLR-rådet.

Utbildningen genomförs under ca 2,5 timmar inklusive fikapaus och innehåller både teori och praktikavsnitt. Inga förkunskaper krävs. Efter utbildningen får varje kursdeltagare ett kompetenskort i HLR. Utbildningen är kostnadsfri.

Praktisk information
Deltagarantalet är begränsat till 14 personer. Först till kvarn gäller. Varje medlemsföretag får anmäla max 2 deltagare.

Anmälan görs senast den 1 oktober genom följande formulär:
https://goo.gl/forms/GRjKMd6Dianfx6C42

I händelse av avanmälan ska den göras senast två dagar före utbildningstillfället, annars debiteras 300 kronor.

VÄLKOMMEN!

Sveriges Byggindustrier
Eva Hammarbäck, chef BI Helsingborg


skriv ut
epost
skriv ut
 

BI_Medlemsforetag.jpg

Sveriges Byggindustrier arbetar för att arbetsplatser för bygg- och anläggning i Sverige ska bli säkrare och tryggare. På en säker arbetsplats ska det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter bl.a. finnas beredskap och rutiner för de åtgärder som måste vidtas omedelbart i händelse av olycksfall eller akut sjukdom för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Det är varje verksamhetsansvarigs uppgift att se till att det finns medarbetare i företaget som har aktuell utbildning i HLR och Första hjälpen.