Bohus.png

Lunchföreläsning - Grundläggande krav på Brandskydd utifrån BBR

FAKTA

Datum: 04 april 2019 11:00 till 13:00

Plats: Riverside Hotell och Konferens, Uddevalla

Välkommen till lunchföreläsning på tema BBR - Boverkets Byggregler

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

 Grundläggande krav på brandskydd utifrån BBR. Vi kommer att gå igenom Verksamhetsklasser och byggnadsklasser samt utrymning. Vi kommer även att titta på regler för skydd mot brand- och brandgasspridning inom byggnad och mellan byggnader. Vad finns det för möjlighet till räddningsinsatser? 
Och vad gäller vid ändring av byggnad?
Föreläsare: 
Malin Vester, utbildad brandingenjör och certifierad sakkunnig inom brandskydd (Bengt Dahlberg)

Föreläsningarna avhandlar avsnitten; dagsljus, energi, brand, inneklimat och fukt och samtliga tillfällen sker 11.00-13.00 inkl. lunch. Föreläsningar på temat BBR sker 26 feb, 12 mars, 4 april & 5 juni. Se kalender. 

Inbjudan vänder sig till alla medarbetare på Sveriges Byggindustiers medlemsföretag som kan tänkas ha nytta av föreläsningarna. Har du kollegor i branschen som idag inte är medlemmar men som är intresserade av att komma på föreläsningarna så får de gärna också anmäla sig i mån om plats. 

Boka dig så snart som möjligt hos :Pernilla Irewährn  

Välkommen med din anmälan! 

 


skriv ut
epost
skriv ut
 

Malin_Vester.png