Header_2045.PNG

Färdplan 2045 Företagsträff

FAKTA

Datum: 07 maj 2019 12:00 till 15:00

Plats: Sveriges Byggindustrier, Navigationsgatan 1 A, entréplan, Malmö

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

 

INBJUDAN TILL FÖRETAGSTRÄFF
Färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045

I dag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta sker samtidigt som Sverige växer. 2025 är vi 11 miljoner invånare.

Sveriges Byggindustriers energiexperter berättar om vikten av att tänka tidigt, tänka rätt och få med alla på samma spår! Vi har även bjudit in Jan Erik Bengtsson, Tillväxt Malmö som ger oss tips och råd för bättre Företagsledning.

PROGRAM
12.00 - Lättare lunch
12.30 - Information från Sveriges Byggindustrier
12.40- Tips och Råd för bättre företagsledning – Jan-Erik Bengtsson,
Tillväxt Malmö
13.00 - Färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 – Hur åstadkommer vi ett hållbart
byggande, var börjar vi? Genomgång och workshop, Sveriges
Byggindustrier
15.00 - Slut

Anmäl dig till Madeleine.hogbergolsson@sverigesbyggindustrier.se
Eller på tel 040-352644 senast den 30 april 2019

Hjärtligt Väkomna!
Sveriges Byggindustrier
Lennart Wallander

skriv ut
epost
skriv ut