johanjeppsson.png

Byggdialog Borås 2019 - Boka idag

FAKTA

Datum: 24 oktober 2019 11:30 till 16:00

Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Sista anmälningsdatum: 22 oktober 2019

Välkommen till en eftermiddag då vi fokuserar på samhällsbyggandet i Borås! 

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Här möts bygg- och fastighetsbranschen och politiker och tjänstemän från Borås stad – vi som tillsammans bygger staden. Syftet med dagen är att vi tillsammans ska hitta gemensamma lösningar för ett effektivare och smidigare samhällsbygge och att få ökad förståelse för varandras roller.

Program:
11.30-12.15      Lunch

12.15-12.25      Välkomna till Byggdialog Borås

12.20-13.00      Makroekonomisk spaning – vart är vi på väg? 
Cathrine Danin är senior ekonom på Swedbank Makroanalys där hon arbetat sedan 2013. Hon har följt Brexit sedan midsommarafton 2016 och är beredd på det mesta. För svenskt vidkommande är hon bl.a. expert på inflation, finanspolitik och hushållens konsumtion.

13.00-13.20     Utmaningar med att bygga bostäder i Borås
Pehr-Olof Olofsson, PEAB 
Anna Liljenby, Fastighetsägarna 

13.15-14.15      Update Borås

Samhällsbyggandet i Borås
Jonas Ward, Samhällsbyggnadschef

Utbyggnadsstrategi för Borås och Urbant stråk norr
Johan Ekeblom, Samordnare Urbant stråk norr

Stadens strategi för mark
Elisabeth Eickhoff, chef mark och exploatering

14.15-14.45      Fika och mingel

14.45-16.00     Dialog: Hur kan vi tillsammans skapa bästa förutsättningarna för bostadsbyggande? 

Begränsat antal platser. Om du har frågor, kontakta Petra Sedelius


Varmt välkommen! önskar

Petra Sedelius, näringspolitiskt ansvarig Sveriges Byggindustrier -
Södra Älvsborg 
Anna Liljenby,
näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Borås  
Daniel Göök, etableringsansvarig/näringslivsutvecklare Borås Stad
Niklas Lund, samordnare bygglov Borås Stad


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

Min information

Var vänlig fyll i dina uppgifter.

Du måste klicka på knappen "Skicka in anmälan" för att vi ska få din anmälan. Du ska då få en bekräftelse på skärmen samt en bekräftelse till din e-postadress.

När du anmäler dig själv eller någon annan medför det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi också behandlar dessa uppgifter.

Uppgifter om eventuella kostrestriktioner raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget. Fotografering kan förekomma i syfte att dokumentera och rapportera om evenemanget i våra olika kanaler, exempelvis på hemsidan och i sociala medier. Om du inte vill vara med på bild, var god meddela oss på plats.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

skriv ut
epost
skriv ut
 

             BI.jpg

fastighetsagarna.png


                             
boras_stad.png