miljoutskottvast_002.png

Bygg klimatneutralt

FAKTA

Datum: 18 mars 2019 08:30 till 10:30

Plats: Krokslätts Fabriker 52 ,

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2019

Vill du veta mer om NollCO2 och hur man kan det bidra till bygga klimatneutrala byggnader?  

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Eller är du kanske intresserad av Hållbar infrastruktur där man strävar efter att underlätta användningen av verktyg
för hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt?


Den 18 mars är du välkommen att delta vid Sveriges Byggindustriers Miljöutskott frukostseminarium! Vi ska vara hos Bengt Dahlgren i Krokslätts Fabriker 52, där representanter från Sweden Green Building Council kommer och berättar mer.

Vi kommer även att ha en representant från anläggningsbranschen som delar med sig av sina erfarenheter gällande hållbarhetsstyrning och CEEQUAL i anläggningsprojekt.

OBS! Vi har begränsat med platser så vill du vara säker på att få plats anmäl dig så snart som möjligt.

Välkommen!

Vid ev. frågor: Pernilla Irewährn 

Kort om NollCO2
NollCO2 är bredare än andra certifieringar och inkluderar mer än den färdiga fastigheten och förvaltningen av den.

Kraven i NollCO2 ligger på den nivå som på sikt måste bli norm för att vårt land ska nå målet om fossilfrihet.
Genom gränsvärden för utsläppsmängderna vid tillverkning av byggprodukter och i byggproduktionsskedet ställs krav på leverantörerna – materialtillverkare, byggentreprenörer och energiproducenter – att minska sina utsläpp av växthusgaser. I användningsskedet engageras brukarna i certifieringen genom krav på minskad energianvändning och klimatpåverkan i gröna hyresavtal. NollCO2 ger klimatarbetet spetsinriktning och syftar till att uppnå klimatneutralitet. Certifieringen är en påbyggnadscertifiering till Sweden Green Building Councils byggnadscertifieringar Miljöbyggnad, BREEAM SE och LEED samt andra byggnadscertifieringar. För att säkerställa ett helhetsperspektiv och en bra byggnad för såväl människa som miljö ställs krav på höga betyg även i de byggnadscertifieringar som NollCO2 kompletterar

Kort om Hållbar infrastruktur
Sweden Green Building Councils har som uppdrag att arbeta för ökad hållbarhetsprestanda i svenska anläggningsprojekt.
Detta görs genom erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning samt genom att underlätta användningen av certifieringssystem och
andra verktyg för hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt. Bl a strävar de efter att underlätta användningen av verktyg
för hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt. Exempel på verktyg är CEEQUAL, klimatkalkyl och miljödeklarationer.


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

Evenemaget har redan varit.

När du anmäler dig själv eller någon annan medför det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi också behandlar dessa uppgifter.

Uppgifter om eventuella kostrestriktioner raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget. Fotografering kan förekomma i syfte att dokumentera och rapportera om evenemanget i våra olika kanaler, exempelvis på hemsidan och i sociala medier. Om du inte vill vara med på bild, var god meddela oss på plats.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

skriv ut
epost
skriv ut
 

BI.jpg

Bengt_Dahlgren.png