Byggföreningsstämma Norrbotten i Luleå 15 mars

Årsstämma och Byggdag i Luleå

FAKTA

Datum: 15 mars 2019 14:00 till 16:00

Plats: Sveriges Byggindustrier, Storgatan 9, Luleå

Välkommen till årsstämma och Byggdag i Luleå för medlemsföretagen i Norrbottens byggförening inom Sveriges Byggindustrier.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Årsstämma. Sveriges Byggindustrier, Storgatan 9, Luleå
14.00 Kaffe
14.30 Årsmöte
15.00 Program

Årsmiddag. Edens Event, Nygatan 10B, Luleå
19.00 Samling
19.30 Middag

Deltagande är kostnadsfritt för en person per medlemsföretag. Vid fler deltagare debiteras en kostnad i efterhand.

Anmälan till www.nbf.se/anmalan senast den 22 februari.

Frågor besvaras av Annica Pettersson, Sveriges Byggindustrier Luleå.


skriv ut
epost
skriv ut