På gång

Arbetsmiljö i byggbranschen - Sundsvall

FAKTA

Datum: 07 november 2018 07:30 till 09:30

Plats: Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31-33, Sundsvall

Sista anmälningsdatum: 26 oktober 2018

Frukostseminarium: Bakomliggande orsaker till allvarliga arbetsolyckor

Svensk byggindustri betraktas internationellt sett i många avseende som ett föredöme och är ett framgångsexempel när det gäller arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Trots det är bran-schen fortfarande drabbad av en stor andel allvarliga arbetsplatsolyckor som i flera fall per år leder till att den drabbade omkommer. Magnus Stenberg, Luleå tekniska universitet, har bear-betat och tagit fram ett gediget material under flera år. Detta är nu sammanställt i rapporten BORTOM NOLL – En hälsofrämjande byggbransch. Materialet och rapporten är unik i sitt slag och visar på flera fakta och omständigheter som ligger till grund för olyckor. Med hjälp av materialet kan vi utveckla vårt arbete för att nå visionen om noll olyckor och i förlängningen verka för att byggarbete ska vara än mera hälsofrämjande.

Vi riktar oss till alla i företaget som är intresserade av att minska antalet olyckor i byggbranschen

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

07.30 Vi bjuder på frukost

07.45 Välkommen - Sveriges Byggindustrier
Bortom noll - Magnus Stenberg, Luleå tekniska universitet, LTU
Gruppdiskussion - Sveriges Byggindustrier / Samtliga

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 26 oktober.
Deltagandet är kostnadsfritt. Om du anmält dig och uteblir debiteras dock en kostnad av 500 kr. 

Välkommen till ett intressant och lärorikt seminarium!


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

Evenemaget har redan varit.

När du anmäler dig själv eller någon annan medför det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi också behandlar dessa uppgifter.

Uppgifter om eventuella kostrestriktioner raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget. Fotografering kan förekomma i syfte att dokumentera och rapportera om evenemanget i våra olika kanaler, exempelvis på hemsidan och i sociala medier. Om du inte vill vara med på bild, var god meddela oss på plats.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

skriv ut
epost
skriv ut
 

Kontaktperson:
Hanna Magnusson