Kalendern_NN.png

Strategikonferens löner och avtal

FAKTA

Datum: 07 februari 2019 12:00 till 08 februari 2019 12:00

Plats: Kust Hotell & Spa, Piteå

Inbjudan vänder sig till företagare, chefer, lönespecialister och andra personer i Västerbotten och Norrbotten som hanterar löne- avtalsfrågor. Målet tillika syftet med denna konferens är att företagen, med stöd av varandra skall stå väl rustade i arbetet med avtal och förhandlingar. Vid årets konferens kommer vi särskilt fokusera på ett konkurrenskraftigt avtal.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Dag 1

12.00 Lunch

13.00 Inledning

14.30 Kaffe

15.00 Nya anställningsformer
Johan Hallberg, regionchef BI Norra Norrland, Siri Hallberg Söderström, koordinator kompetensförsörjning

Konkurrenskraftiga avtal
Hans Arvidsson, löne-avtalskoordinator, Lennart Wallander, löne-avtalskoordinator, Staffan Sjömark, löne-avtalskoordinator, samt Dan Lindell, löneformer och avtal

17.00 Avrundning av dag 1

19.00 Middag


Dag 2

08.30 Lönestrategier och mål 2018
Staffan Sjömark, chef BI Österslund, Lars Rutberg, företagsrådgivare, medlemsservice

09.30 Kaffe

10.00 – 10.30 Information Arbetsgrupper 
Lennart Wallander, löne- och avtalskoordinator, Gustaf Gedda, arbetsrättsjurist

10.30 – 11.00 6-årsregeln 
Gustaf Gedda

11.00-11.30 Arbetsmiljö
Christer Johansson, lokal chef BI Umeå

11.30 Sammanfattning

12.00 Lunch


Anmälan

Pris: 2800 kr + moms.
OBS! Ange kostnadsställe/fakturaadress vid anmälan.
Avbokningsregler: Anmälan är bindande och hotellets avbokningsregler gäller.

Anmäl ditt deltagande till Annica Pettersson annica.pettersson@sverigesbyggindustrier.se (072-2300927) senast den 2018-01-04.


Välkomna!

Lars Rutberg och Annica Pettersson


skriv ut
epost
skriv ut
 

Kontaktpersoner: 
Lars Rutberg och Annica Pettersson