Lokala utskott

Jönköpings Byggförening

Väg- o anläggning

Hans Edmansammankallande  

Bf kan kalla fler från företagen

Lokalt SME-utskott

Peter Karlssonsammankallande 

Bf kan kalla fler från företagen

Regionalt SME-utskott

Rolf Carlsson
Peter Karlsson

Medarbetarutskott

Thomas Melkersson, sammankallande

Bf kallar representanter från företagen 

skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER