Inkluderande bygge – en förutsättning för att 700 000 bostäder ska bli verklighet
Maria Hernroth - vd Peabskolan AB, Paula Lejonkula - expert mångfaldsfrågor Sveriges Byggindustrier och Lisa Karthäuser, HR-strateg på Nyckeltalsinstitutet.
Foto: Boel Bengtsson
Mångfald & jämställdhet 2016-09-02

Inkluderande bygge – en förutsättning för att 700 000 bostäder ska bli verklighet

Om vi ska kunna bygga 700 000 bostäder till 2025 måste vi bli fler i branschen. Och för att kunna bli det måste vi på allvar utmana branschens mångfaldsarbete. Vi kan inte bara önska att vi blir fler kvinnor eller fler med utländsk bakgrund – vi måste också börja göra. 

Ett sätt är att lyfta upp de goda exemplen så att fler kan bli inspirerade, menade Paula Lejonkula, mångfaldsexpert, när hon introducerade det välbesökta seminariet i Näringslivets hus i Stockholm.

Maria Hernroth, vd Peabskolan AB och ansvarig jämställdhet och mångfald Peab berättade om deras mångfaldsarbete, vilka utmaningar de står inför, vilka metoder de använder och hur det går för dem. Maria menade att mångfald är en överlevnadsfråga. Om branschen inte blir inkluderande kommer den att självdö. Och att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en affärsfråga. Gamla krav och attityder funkar inte för någon oavsett kön eller bakgrund. Marias presentationsbilder finns här

Lisa Karthäuser, HR strateg på Nyckeltalsinstitutet gav exempel på hur man kan använda nyckeltal för sitt mångfaldsarbete. Hon var tydlig med att det inte räcker att mäta och följa upp utan att man också måste göra saker. Men att om man vänder på det kan mätningar vara ett sätt att komma igång och faktiskt göra saker. Lisas presentation finns här

Se seminariet i efterhand:

skriv ut
epost
Share
skriv ut