Povel verksamhetsledning 2017-09-11

Informationsmöte i Göteborg

Vi fortsätter våra informationsmöten om Povel runt om i landet och näst på tur står Göteborg. Den 1/11 kl 14.00- ca 16.00 är ni välkomna till Sveriges Byggindustrier och Ekmansgatan 1 för en intressant eftermiddag. Hör av dig till lars.bjorkestrom@sverigesbyggindustrier.se om du vill anmäla dig eller har frågor. Välkomna! 

 

skriv ut
epost
Share
skriv ut