MENY Övriga sidor

 
vinjett_saekerhetsdag18_448.png

Inför Säkerhetsdagen 2018: Frukostmöte för arbetsledare och skyddsombud

FAKTA

Datum: 19 april 2018 07:30 till 09:00

Plats: Sveriges Byggindustrier, Pedagogens väg 2, Östersund

Välkommen till vårt frukostmöte för arbetsledare och skyddsombud med temat vibrationer och vibrationsskador. 

Användningen av handverktyg orsakar varje år både olyckor och sjukdomar på våra arbetsplatser för bygg- och anläggningsarbeten. Den vanligaste orsaken till olycksfall inom byggverksamhet är förlorad kontroll över handverktyg, till exempel kniv, såg, spikpistol eller borrmaskin. Användning av tunga och/eller vibrerande handverktyg innebär dessutom en risk för belastnings- och vibrationsskador. Handverktyg som används för bilning, borrning, sågning m.m. av sten och betong ger även upphov till damm som kan vara farligt att inandas och leda till olika allvarliga lungsjukdomar.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

07.30-07.45 Frukost

07.45-09.00 Vibrationer och vibrationsskador

  • Vad är vibrationer?
  • Tidiga tecken på vibrationsskador
  • Hur förebyggs vibrationsskador? 
  • Metoder för uppskattning av daglig vibrationsexponering 
  • Hur jobbar vi med vibrationer och handhållna verktyg under Säkerhetsdagen 2018?

Kostnadsfritt deltagande. Vi bjuder på enklare frukost. Ange ev allergier/kostönskemål. 

Anmälan: Mejla till staffan.sjomark@ sverigesbyggindustrier.se senast den 12 april.

Välkommen!

Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare Södra Norrland
060-16 09 62, hanna.magnusson@ sverigesbyggindustrier.se

Staffan Sjömark, chef BI Östersund
063-14 10 91, staffan.sjomark@ sverigesbyggindustrier.se


skriv ut
epost
skriv ut