ID06 Kompetensdatabas växer och utvecklas
Foto: Jonas Gerdle
Sund konkurrens 2017-10-26

ID06 Kompetensdatabas växer och utvecklas

Nu ökar funktionaliteten genom att ID06-applikationsleverantörer ges möjlighet att implementera ID06 Kompetensdatabas i sina tekniska lösningar ute på arbetsplatserna.

Med ID06 Kompetensdatabas kan man samla sina utbildningsbevis och behörigheter på ID06-kortet. Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks.

För att få registrera utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas måste utbildningsföretag ackreditera sig hos ID06. I skrivande stund finns det drygt 70 ackrediterade utbildningsföretag och fler står på kö.

– Fråga de utbildningsföretag som ni anlitar om de är ackrediterade för ID06 Kompetensdatabas. Om inte, uppmana dem att ansöka, rekommenderar Peter Nilsson som är verksamhetsområdeschef på ID06.

Läs mer

Se ID06 svenska och engelska webbfilm som på  två minuter vardera presenterar ID06 Kompetensdatabas. 

Svenska

Engelska

skriv ut
epost
Share
skriv ut