Nyhetsbrev.png
2018-03-28

ID06 2.0 - ny kortstandard

Den nya kortstandarden ID06 2.0 medför ökad säkerhet och stora möjligheter till trygga mervärden.

I och med ID06 lansering av ett nytt system för kort och anslutning av företag och individer, kommer ID06-kortet att få ny och modern teknik. 

Dagens kort bygger på EM och Mifare-teknik. I takt med den tekniska utvecklingen har det kommit säkrare teknik som inte går att manipulera lika lätt och som har en standard som stödjer utveckling av nya trygga tjänster.

I det nya ID06-kortet har vi valt en säker standard som bygger på öppen teknik. Tekniken heter JCOP och tillåter utveckling av nya innovativa lösningar samt att tekniken i kortet fungerar med Microsoft-teknologi. Det senare innebär t.ex. att ett företag, förutom att använda kortet för inpassering, också kan använda kortet för att låsa utrymmen med värdefullt innehåll (exempelvis verktygscontainers), öppna en dator, öppna specifika program och andra funktioner som efterfrågats av säkerhetsmedvetna kunder.

Läs mer på www.id06.se

skriv ut
epost
Share
skriv ut