MENY Övriga sidor

 
Hur ska det hållbara framtida samhället formas?

Hur ska det hållbara framtida samhället formas?

FAKTA

Datum: 06 september 2017 08:00 till 09:00

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, lokal Wallenbergaren, Stockholm

Sista anmälningsdatum: 06 september 2017

Välkommen till vårt frukostseminarium den 6 september där infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverket och andra företrädare för bygg- och anläggningsbranschen diskuterar den nationella transportplanen 2018–2029. 

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Den 31 augusti överlämnade Trafikverket den nationella planen för transportinfrastruktur, perioden 2018–2029, till regeringen. I regeringens direktiv till Trafikverket var uppdraget att prioritera ökat bostadsbyggande, godstrafikens framkomlighet, sysselsättningen och klimatet.

De stora dragen i Trafikverkets underlag till den nationella transportplanen presenteras. Därefter följer en diskussion med infrastrukturminister Thomas Eneroth och företrädare för byggindustrin där de ger sin syn på planen. En angelägen fråga för bygg- och anläggningsindustrin är hur Trafikverket tagit höjd för bostadsbyggande i anslutning till planering för infrastruktur. Andra frågor som kommer beröras under seminariet är bland annat hanteringen av Sverigeförhandlingen, upphandlingsfrågor och genomförandeformer.

Medverkande:

  • Tomas Eneroth, infrastrukturminister
  • Stefan Engdahl, planeringsdirektör Trafikverket
  • Carin Stoeckmann, vd Byggmästarn i Skåne och vice ordförande Sveriges Byggindustrier
  • Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure och ordförande Sveriges Byggindustrier
  • Tobias Andersson, vd Svenska Entreprenad i Mälardalen AB
  • Lars Redtzer, infrastrukturansvarig Sveriges Byggindustrier

Frukost serveras kl 07.30.

Seminariet kommer också att webbsändas Här 

Välkommen!

Vi sparar dina uppgifter för att kunna bjuda till våra framtida evenemang. Om du inte vill att vi sparar dina kontaktuppgifter hör av dig till info@sverigesbyggindustrier.seAnmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

När du anmäler dig själv eller någon annan innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Detta för att vi ska kunna genomföra aktuellt evenemang och bland annat ge den anmälde information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna om specialkost. Dessa uppgifter raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget.

Evenemaget har redan varit.

Nödvändig information:


Rubrik
Starttid
Sluttid
Ort
Ingress
Blir sedan i fetstil
Radbrytning fungerar
Beskrivning
Radbrytning fungerar

Frivillig information

Länkadress tex: http://www.sverigesbyggindustrier.se/dokument.pdf

Länkbeskrivning tex: Inbjudan


Kontaktperson 1
Namn Tel Epost

Kontaktperson 2
Namn Tel Epost


Uppgiftslämnare

Namn E-post

skriv ut
epost
skriv ut