Hur påverkas bostadsmarknaden av kreditrestriktioner?
Caroline Szyber (KD), Robert Hannah (L) och Leif Nysmed (S)
Foto: Björn Wellhagen
Bostäder & Infrastruktur 2016-03-08

Hur påverkas bostadsmarknaden av kreditrestriktioner?

Tack alla som kom på vårt seminarium om kreditrestriktionernas påverkan på bostadsmarknaden den 8 mars. Seminariet inleddes med att Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier, presenterade rapporten: Effekter på bostadsmarknaden av kreditrestriktioner.

Björn Wellhagen menade att det blir en målkonflikt mellan politikernas vilja att bygga bostäder och de åtgärder som ska värna om hushållens privatekonomi men samtidigt försvårar för hushållen att köpa bostäder.

Presentationen följdes av en debatt som modererades av Sveriges Byggindustriers vd, Ola Månsson. Debatten handlade delvis om de blocköverskridande samtalen om bostadsbristen som återupptas på fredag och om bostadsbristen i stort, men inte så mycket om finansieringsfrågan.

I debatten deltog Leif Nysmed (s), Caroline Szyber (kd), Robert Hannah (l) och Anette Frumerie (Besqab). På bilden från vänster: Caroline Szyber, Robert Hannah och Leif Nysmed.

Deltagarna var eniga om att vi måste ha en långsiktighet på bostadsmarknaden och att vi behöver se den som en helhet med både ägda och hyrda bostäder. Flera av deltagarna tog också upp markfrågan i Stockholm som en bidragande orsak till höga priser och ett hinder för ett ökat byggande. Här menade de att infrastrukturen måste förbättras så att fler områden kan bli mer attraktiva för boende. Det rådde även konsensus kring att vi har en dålig rörlighet, men det var skilda meningar om hur vi ska komma åt problemen.

Debatten var stundtals hetsig och livfull och då främst om huruvida regleringar och en friare hyressättning löser problemen eller skapar nya problem. Leif Nysmed menade att investeringsstöd löser en del av problemet med bostadsbristen, men inte hela. Och han tyckte att politikerna borde lägga sig i mer för att få fler kommuner att bygga, medan Robert Hannah hyste oro för att politiker lägger sig i allt för mycket och borde lämna mer åt marknaden. Leif Nysmed lyfte även kompetensbristen och fick medhåll av Anette Frumerie som menade att ett stort problem är att det saknas handläggare på kommunerna som är erfarna. Anette lyfte fram tre saker som krävs för att kunna öka utbudet: 1) mer infrastruktur så att man kan bo längre ut 2) kortare handläggningstider 3) åtgärder som ökar rörligheten. Caroline Szyber lyfte upp bospar och startlån för unga som en möjlighet att hjälpa unga in på bostadsmarknaden. Hon fick medhåll av Robert Hannah som dessutom ville utöka det till att även omfatta nyanlända och nyskilda.

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut