Höghastighetsjärnvägen ska byggas tillsammans med branschen
Bostäder & Infrastruktur 2017-06-20

Höghastighetsjärnvägen ska byggas tillsammans med branschen

På ett seminarium i förra veckan redovisade Trafikverket tillsammans med Sveriges Byggindustrier och medverkande entreprenörer resultatet för studien av olika produktionsmetoder för effektivare byggande av höghastighetsjärnväg på mark eller bro Hässleholm-Lund.
Läs referatet på Trafikverkets hemsida

skriv ut
epost
Share
skriv ut