2690900-448x234.png
Bostäder & Infrastruktur 2017-06-12

Höghastighetsjärnväg på bank eller bro?

Trafikverket har i samarbete med Sveriges Byggindustrier under våren 2017 genomfört en studie för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund. Två utformningskoncept har studerats; ett i markplan och ett på landbro. Om detta handlar tisdagens seminarium i Stockholm. Läs mer och följ direktsändningen här!

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER
PRESSANSVARIG Höghastighetsjärnväg på bank eller bro?