Sund konkurrens 2018-02-07

Hemställan för en sund konkurrens

Sveriges Byggindustrier har skickat en hemställan till Finansdepartementet gällande förändringar i reglerna gällande personalliggare i byggbranschen.

​I dokumentet konstateras att Sveriges Byggindustrier strävar efter en sund byggbransch och konkurrens på likvärdiga villkor. Som ett led i detta kan tekniska plattformar och ID06 vara viktiga verktyg.

- Vi skulle därför gärna se ett konstruktivt möte angående hur vi kan arbeta vidare tillsammans med frågan om elektronisk överföring av data i pesonalliggare, i syfte att stärka konkurrensen och stävja fusk och svartjobb, avslutar Catharina Elmsäter-Svärd och Svante Hagman brevet till Finansdepartementet.

Läs hela brevet här.

skriv ut
epost
Share
skriv ut