Arbetsmiljö & Hälsa 2014-04-04

Hårdare beställarkrav ger färre olyckor

Ett engagerat arbete från byggherreledet med tuffa krav för entreprenörerna är den viktigaste åtgärden för att minska antalet olyckor och för att få en sund konkurrens. En entreprenör som inte kan leva upp till säkerhetskraven ska helt enkelt väljas bort. Det var en av de slutsatser som framkom på Sveriges Byggindustriers säkerhetsseminarium på Nordbygg. Pressmeddelande

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Relaterade publikationer