Entreprenadjuridik & Affärsavtal 2014-06-13

Hantverkarformuläret 14

Sommaren är högsäsong för ROT och för dig som planerar att anlita en entreprenör finns Hantverkarformuläret, som är en avtalsmall som bör användas vid renoverings- och ombyggnadsarbeten som en entreprenör (hantverkare) utför åt en konsument. 

Hantverkarformuläret 14 är en revidering av Hantverkarformuläret 09 och har
förhandlats fram av Sveriges Byggindustrier tillsammans med Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund. 

Du hittar formuläret, och ifyllnadshjälp till formuläret, för nedladdning på vår publikationswebb.

skriv ut
epost
Share
skriv ut