Han tar ställning för säkerhet och sund konkurrens
Medlemsporträtt 2016-06-02

Han tar ställning för säkerhet och sund konkurrens

Osäkra byggnadsställningar är en säkerhetsrisk på många byggarbetsplatser och leder dessutom till osund konkurrens. Det menar Håkan Jansson som driver Gästriklands Byggnadsställningar AB.

Gästriklands Byggnadsställningar monterar och demonterar byggnadsställningar i Gävle med omnejd. Företaget är medlem hos både Sveriges Byggindustrier och branschorganisationen Ställningsentreprenörerna (STIB).

– Medlemskapet ger mycket tillbaka i form av service och kunskap, säger Håkan Jansson som är tredje generationens ägare av företaget.

stallning-1.JPG

Ställningsbyggande omfattas av ett rigoröst regelverk för att motverka arbetsskador och olyckor. Gästriklands Byggnadsställningar är auktoriserade av STIB, vilket bland annat innebär att de ska följa gällande lagar och regler samt att hela personalen ska ha adekvat utbildning.

– Om jag åker ner till stan ser jag tio ställningar som inte skulle bli godkända vid en inspektion av Arbetsmiljöverket, säger Håkan Jansson.

Varför ser det ut så här?

– I vissa fall handlar det om bristande kunskap hos byggföretag som själva monterar sina byggnadsställningar. Men det finns även oseriösa aktörer som tummar på kvalitet och säkerhet av ekonomiska skäl. Tyvärr är risken för upptäckt ganska liten.

Vad får det för konsekvenser?

– Olycksrisken ökar samtidigt som seriösa företag får svårare att hävda sig på marknaden på grund av illojal konkurrens.

Vad krävs för att komma åt problemet?

– Framför allt behöver Arbetsmiljöverket större resurser för att kunna göra fler kontroller. Det vore också bra med ökade informations- och utbildningsinsatser till beställare och entreprenörer.

stallning-3.JPG

Samtliga medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier skriver under en uppförandekod som innebär att de ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer, såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer.

– Uppförandekoden är ett bra initiativ, men alla byggföretag är ju inte med i Sveriges Byggindustrier, konstaterar Håkan Jansson.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

FAKTA

Gästriklands Byggnadsställningar AB

Grundades: Anor från 1964, drivs i nuvarande form från 2005

Antal anställda: 5 personer

Omsättning 2015: ca 4,5 miljoner

hakan-jansson.pngHåkan Jansson, Gästriklands Byggställningar AB