Kollektivavtal & Arbetsrätt 2014-06-25

Hållbara chefer - seminarium i Göteborg den 24 september

Hur ser en organisation ut där man kan vara en bra chef? Vad är det som krävs för att må bra i chefsrollen? Hur mycket beror på chefen själv och vilken påverkan har de organisatoriska förutsättningarna? Vad är en hållbar chef?

”Projektet En säker arbetsplats är ett samverkansprojekt inom arbetsmiljö­området mellan byggbranschens parter. Som en del av projektet vill vi
tillsammans med Byggcheferna och Ledarna bjuda in till ett seminarium kring arbetsmiljön för branschens egna chefer. Det är väsentligt att tala om chefers arbetsmiljö och förutsättningar – både för att säkerställa deras egen hälsa och för att ge dem möjlighet att bedriva ett klokt ledarskap.”
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

Program / inbjudan

skriv ut
epost
Share
skriv ut