Skola & Byggutbildning 2014-02-03

Gymnasiearbetet ökar kvaliteten i yrkesutbildningen

I sommar kommer de första eleverna som gått gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram att anställas som lärlingar. Under 2014 kommer lärare på Bygg-och anläggningsprogrammet att kontakta byggföretag om genomförandet för elevernas gymnasiearbeten. Sveriges Byggindustrier uppmanar medlemsföretagen att välkomna eleverna att göra sina gymnasiearbeten på byggarbetsplatserna. 

Det förekommer att skolor vill låta eleverna göra sina gymnasiearbeten som skyddade skoluppgifter. Det är säkert enklare för alla parter men frågan är om det bidrar till ökad anställningsbarhet och fler ungdomar i arbete?

Gymnasiearbetet är ett avslutande och obligatoriskt steg i den nya gymnasiereformen.  Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att han/hon är förberedd för det valda yrket. Arbetet, som omfattar 100 gymnasiepoäng, görs under vårterminen i årskurs 3 och Sveriges Byggindustrier rekommenderar att arbetet i första hand genomförs integrerat i pågående produktion på en byggarbetsplats. Handledare för dessa gymnasieelever kommer även att fungera som bedömare/medbedömare tillsammans med ansvarig bygglärare.  Bedömningen ska utgå från elevens planering, utförande och utvärdering av arbetet. Gymnasiearbetet bör naturligtvis kunna ske på samma arbetsplats som det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) har genomförts och med fördel planeras utifrån arbetsuppgifter som ändå ska utföras. Men det måste läggas upp på ett sådant sätt att eleven visar sin förmåga att utföra de arbetsuppgifter som har bestämts tillsammans med yrkesläraren.

Fördelarna med ett företagsförlagt gymnasiearbete är flera; det ger en chans att ytterligare lära känna en tänkbar medarbetare i ett hyfsat skarpt läge och en uppfattning om den aktuella skolans utbildningskvalitet. Eleven får en chans att visa sin förmåga att samarbeta med andra på en byggarbetsplats och att utföra arbetsuppgifter självständigt men i samverkan. Långsiktigt kommer denna samverkan att leda till förbättringar och ett ökat inflytande över utbildningen. Det blir till exempel lättare för företaget att medverka i diskussioner kring det arbetsplatsförlagda lärandet.

Skolverket har tagit fram ett exempel för hur ett gymnasiearbete inom betong kan läggas upp. Läs exemplet på Skolverkets webbplats

Lars Tullstedt på Sveriges Byggindustriers kansli, 08-698 58 22, vet mer om gymnasiearbetet och har deltagit i Skolverkets arbete med utvecklingen av den nya gymnasieskolan ”GY11”. Du är också välkommen att kontakta närmaste BI-kontor – fråga efter ansvarig för yrkesutbildningsfrågor.

skriv ut
epost
Share
skriv ut