MENY Övriga sidor

 
kurs.png

Inställd kurs: Grundläggande MB-utbildning på Väg- och Banavtalets område

FAKTA

Datum: 15 januari 2019 till 16 januari 2019

Plats: Lokal Lastberget utanför Bålsta, Stockholm

Sveriges Byggindustrier och Seko centralt ansvarar för partsgemensam utbildning av företagens företrädare i MB-verksamheten samt Seko:s MB-ledamöter med utökat mandat.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

OBS! Denna kurs är inställd!

Kursen tar upp de grundläggande delarna i lagen om medbestämmande i arbetslivet, förtroendemannalagen och hur detta förhåller sig till kollektivavtalet. Undervisningen varvas med teori och olika praktikfall. Mer detaljerad information om utbildningsschema, platser, tider med mera återkommer vi med till dem som anmäler sig.

Målgrupp
Företrädare från våra medlemsföretag som ansvarar/förhandlar MB-verksamhet och MB-ledamöter SEKO.

Plats
Stockholm, lokal Lastberget utanför Bålsta

Fördelning av utbildningskostnader
Seko: Kost, logi, resor för medlemmar och ombudsmän. 
Företagen: Kost, logi, resor för företagsrepresentanter.
Övrigt: Kursdeltagare erhåller bibehållen lön under utbildningen. Kostnader för kursmaterial delas av Seko och Sveriges Byggindustrier.

Anmälan
Företagen: Företagen skickar sin anmälan med förteckning över deltagare till jennifer.svedin@sverigesbyggindustrier.se på Sveriges Byggindustrier snarast möjligt, dock senast 1 december 2018.
MB-ledamöterna: MB-ledamöterna skickar sin anmälan till susanna.oscarsson@seko.se på Seko snarast möjligt, dock senast 1 december 2018.

Välkommen med din anmälan!
För mer information kontakta kursansvariga. 
Martin Ulfving, Sveriges Byggindustrier
Susanna Oscarsson, Seko, 090-10 97 72, susanna.oscarsson@seko.se


skriv ut
epost
skriv ut